Lokalplan godkendt for Biersted

Lokalplan 28-005 for boligområdet ved Haldagervej i Biersted er nu vedtaget.

Der har i længere tid været arbejdet på, at sikre flere attraktive byggegrunde i Biersted. Med en vedtagelsen af lokalplanen for Biersted, er disse byggegrunde nu sikret.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanområdet kan bygges parcelhuse og rækkehuse. De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder:

Delområde 1 udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Den tidligere børnehave på Haldagervej ligger i dag på området. Bygningen kan i fremtiden benyttes til bolig/boliger. Den nuværende parkeringsplads, vil i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområde 1 kan bestå af parcelhuse og rækkehuse. I Delområde I giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser. Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper.

I delområde 2 kan bygges parcelhuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser. Mens der i delområde 3 kan bygges rækkehuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i dette delområde opføres seks parcelhuse i stedet for rækkehusbebyggelserne.

Mindste grundstørrelse for parcelhuse er 700 m², og mindste grundstørrelse for rækkehuse er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse.