Kollektiv trafik – restriktionerne er ændret fra mandag 16. november 2020

Nordjyllands Trafikselskab informerer om, at i den nyeste bekendtgørelse fra Transportministeriet med ændringerne for restriktionerne i de 7 påvirkede kommuner, er der følgende regler fra mandag 16. november 2020 til og med torsdag 3. december 2020:

  • Alle rejsende må rejse internt med kollektiv trafik i en eller flere af de lukkede kommuner. Man må dermed gerne krydse grænsen mellem en lukket kommune og en anden lukket kommune med kollektiv trafik.
  • Kun folk med kritiske jobfunktioner og mødepligtige skoleelever og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser må krydse kommunegrænserne mellem de åbne og de lukkede kommuner med kollektiv trafik. Elever og studerende skal kunne fremvise gyldigt studiekort eller skrivelse fra skolen, der dokumenterer, at man er indskrevet på skolen, for at måtte krydse kommunegrænserne med bus og tog. Folk med kritiske jobfunktioner skal kunne fremvise ID-kort fra hospital, hjemmepleje eller lignende eller en skrivelse fra arbejdspladsen, der dokumenterer, at man varetager en kritisk funktion, for at måtte krydse kommunegrænserne med bus og tog.
  • Øvrige rejsende, der af helbredskritiske årsager har behov for at krydse grænserne mellem de åbne og lukkede kommuner, må ikke benytte bus og tog. De henvises til privat transport eller Flextur. Og som udmeldt tidligere informerer vi om, at kunder der mener at være berettiget til kørsel, der kræver visitering efter serviceloven eller sundhedsloven, skal rette henvendelse til Kontoret for patientbefordring i Region Nordjylland ved behandling på sygehus. Ved andre former for behandling hos egen læge, speciallæge, tandlæge m.v. henvises til at rette henvendelse til hjemkommunen.
  • Plustur er fortsat lukket i alle 11 nordjyske kommuner.

Driftsmæssigt betyder det:

  • Alle busruter kører efter normal køreplan.

Hvis der er spørgsmål kan kommunens Kørselskontor kontaktes på 41 91 24 10 (hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00)

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000