Jammerbugt Kommune søger flere plejefamilier

Når et barn, af forskellige årsager, kan have brug for et andet sted at bo, så er en række plejefamilier i Jammerbugt Kommune klar til at åbne deres hjem og skabe en tryg dagligdag for barnet. Men kommunen vil gerne have flere familier involveret i arbejdet med disse børn, og holder derfor et informationsmøde om arbejdet sidste dag i oktober på Ønskeland.

”Vi har brug for alle typer familier som plejefamilier. Børn har forskellige behov, og derfor har vi brug for forskellige familier, der kan godkendes som pleje- og/eller aflastningsfamilier. Vi har brug for familier med forskellig faglige baggrund, boligtype, sammensætningen i familien og meget andet. Det vigtigste er familiernes menneskelige kompetencer, at der er hjerterum, empati og omsorg. Det har børnene brug for”, fortæller familieplejekonsulent Jeanette Pedersen.

Det er Jammerbugt Kommune, som står for at rekruttere nye pleje- og aflastningsfamilier. Godkendelsen varetages af Socialtilsyn Nord. Godkendelsen omfatter blandt andet et grundkursus, og godkendte familier videreuddannes løbende med minimum to kurser om året.

Alle over 15 år i en pleje- og/eller aflastningsfamilie skal have ren straffeattest. Der skal være en sund økonomi og endelig skal de have et ekstra værelse til det kommende barn.

En godkendt familie får først et barn, når der er et match mellem familien og barnet.

”Vi sørger altid for, at der er et godt match mellem aflastning-/plejefamilien og barnet. Vi kan have børn i alle aldre, som har brug for en aflastnings- eller plejefamilie. Så har vi et teenagebarn, som skal i familiepleje, kan et ældre par måske matche, hvor deres egne børn blandt andet er flyttet hjemmefra. Mens et spædbarn måske ikke vil matche ind i sådan en familie”, forklarer familieplejekonsulent Lisa Zimmer.

Jobbet som pleje- og aflastningsfamilie aflønnes efter faste takster, der er afhængig af, hvilken indsats der er behov for omkring barnet.

Jammerbugt Kommune holder et uforpligtende informationsmøde for alle, der er interesserede i at høre mere om arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie. Det er 31. oktober kl. 19.00-20.30 på Ønskeland, Hammershøj 29, 9460 Brovst.