Jammerbugt Kommune har etableret 2-1 vej på Gøttrupstrandvej

Kommunen har modtaget en række henvendelser fra beboere på Gøttrupstrandvej, der er utrygge ved den hurtigkørende pendlertrafik. Og de påpeger, at der er sket en del ulykker på pendlerstrækningen, hvilket bekræftes af den politiregistrerede ulykkesstatistik.

Trafikmålinger viser at mange pendlere vælger at køre mellem Aggersund og Vejlerne via småvejene bagom Gøttrup, da der tydelig øget trafik kl. 7-8 og igen kl. 15-18.

Småvejene her er dimensioneret til lokaltrafik dvs. den trafik som de fastboende genererer inkl. landbrugskørsel. Vejene er smalle og kringlede. Der er mange udkørsler fra vejens naboer, og det kræver følgelig en større agtpågivenhed og lavere hastighed for at køre efter forholdene.

Kommunen har valgt at etablere 2-1 vej (udtales: ”to minus en vej”) på del af Gøttrupstrandvej. Med i overvejelserne har været:

  • 2-1 vej medfører at hastigheden nedsættes til 60 km/t på en delstrækning, som politiet har givet samtykke til.
  • En 2-1 vej giver øget afstand til beboelser, og øget sikkerhed ved udkørsel fra ejendomme.
  • En 2-1 vej vil give øget tryghed på strækningen, især for bløde trafikanter. Mange fastboende har hidtil ikke turde cykle eller gå langs vejen.
  • En 2-1 vej vil muligvis medføre at flere brugere af Hanherred Hestesportsklub vil cykle dertil.
  • Overhaling på 2-1 vej er ikke umiddelbart muligt. Pendlere vil forhåbentlig vælge at køre en anden vej

 

Kommunen har siden 1. juli etableret 4 stk. 2-1 vej i åbent land:

  • Hunetorpvej, 9690 Pandrup
  • Kjellerupsvej, Gjøl, 9440 Aabybro
  • Kollerup Strandvej, 9690 Fjerritslev
  • Gøttrupstrandvej, 9690 Fjerritslev

I 2019 vil vejtypen blive evalueret for de nyetablerede vejtyper i åbent land.

Oversigtskort, som viser pendlerstrækningen med grønt (som også er delvist i Vesthimmerlands Kommune). Med blå er angivet strækningen som bliver 2-1 vej:

Hvordan kører man på en 2-1 vej

På en 2-1 vej er der kun ét spor til bilister, selvom der er trafik i begge retninger. Når modkørende motorkøretøjer mødes, trækker begge ud over de stiplede kantbaner. Kantbanearealet giver fortrinsret for bløde trafikanter, så hvis der er fx en cyklist i kantbanen, må en bil holde sig bag cyklisten, ind til der er frit bane fremad igen.