Jammerbugt Kommune får en Naturnationalpark

En af Danmarks nye naturnationalparker bliver i Tranumområdet i Jammerbugt Kommune. Naturnationalparken kommer til at ligge på statslige arealer og bliver på 2.700 ha.

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har i dag udpeget i alt tre nye Naturnationalparker – og en af dem bliver i Tranumområdet. Området er kendetegnet ved klitter, klithede, -lavninger, lavvandede søer og fyrreskov med skovlysninger. 

Den allerede spændende og rige natur med vildtlevende dyr som kronvildt og dåvildt, vil med udpegningen til Naturnationalpark fremover også kunne indeholde heste og kvæg.

”Den nye naturnationalpark bliver et spændende og anderledes supplement til den natur, vi i forvejen har i rigt omfang i Jammerbugt Kommune. Biodiversiteten vil i højere grad blive sat på dagsorden i området, og det kommer både borgere og besøgende i kommunen og resten af Nordjylland til gavn”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Naturnationalparken kommer til at ligge syd og øst for Forsvarets Øvelsesterræn, og et kraftigt kreaturhegn kommer til at omkredse området.

Men ellers vil de konkrete valg af dyr og hensyn til friluftsliv i Naturnationalpark Tranum først blive vedtaget i det konkrete projektforslag, der skal udarbejdes for området.

I det videre arbejde med Naturnationalparken vil forskellige interessenter blive inddraget. Der bliver en lokal proces med høring i forhold til de lokale interesser i området ligesom der sker høring hos kommunen, den nationale videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessent arbejdsgruppe. Den lokale inddragelse sker bl.a. gennem den lokale projektgruppe der bliver etableret for Naturnationalpark Tranum. Tilbagemeldinger fra alle de hørte parter skal derefter drøftes i regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken.

”Nu har miljøministeren udpeget Tranumområdet som kommende naturnationalpark. Som kommune ser vi frem til at indgå i det videre arbejde med det endelige projektforslag. I det arbejde har vi stor interesse i at have en tæt dialog med lokale interesser for området, så vi får en naturnationalpark, vi alle kan benytte og være stolte over”, siger Mogens Christen Gade. 

Der afsættes fem millioner kroner til friluftslivet og nye friluftsfaciliteter i den nye naturnationalpark.

Læs mere om Naturnationalpark Tranum på Miljøministeriets hjemmeside: https://mim.dk/media/220217/faktaark-naturnationalpark-tranum.pdf