Jammerbugt arbejder for en folkeskole i top 20

Jammerbugt Kommune vil styrke folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolen i Jammerbugt Kommune skal være i top 20 på landsplan. Forhandling om lærernes arbejdstidsaftale vil være et vigtigt element i processen mod at nå målet.

I januar var Kommunalbestyrelsen samlet på Sandmoseskolen til et introduktionsprogram til arbejdet som kommunalpolitiker. Noget af det, politikerne talte om var visionen for fremtidens folkeskole. Her var der bred enighed om, at folkeskolerne i Jammerbugt Kommune skal i top 20.

Til at opnå det mål ønsker politikerne at inddrage et bredt felt af deltagere.

”En folkeskole i top 20 kommer ikke af sig selv. Udviklingen af folkeskolen kræver, at politikere, forvaltning, medarbejdere, ledere, lærerkreds, forældre, elever og skolebestyrelser i fællesskab arbejder konstruktivt, innovativt og fokuseret. At vi er lydhør over for hinandens idéer og erfaringer, og i fællesskab løser udfordringer og fejrer succeser”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Arbejdet med at få folkeskolerne i top 20 går i gang i nærmeste fremtid. Første del bliver at samle alle parter, der kan være med til at komme i mål med visionen. Medarbejdere og ledere på skolerne, forældre, elever, forvaltning, lærerkreds, skolebestyrelser og politikere. Sammen skal de være med til at definere, hvad en god skole er i Jammerbugt Kommune, og hvad det kræver. Og her kan komme flere ting i spil, blandt andet lærernes arbejdstidsaftale.

”Vi ved, at lærerne er en afgørende faktor for elevernes læring. Derfor mødtes vi i 23. maj med Midtvendsyssel lærerkreds, hvor vi har præsenteret vores ideer og tanker om Folkeskolen i top 20. Midtvendsyssel Lærerkreds er positive over for vores prioritering, og det glæder os meget. Samtidig talte vi om, at grundlaget for at skabe en folkeskole i top 20 er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under. Forhandling af en lokal arbejdstidsaftale med læreren vil derfor være en naturlig del at tage op, når vi ser på, hvad det kræver at komme i mål med visionen”, fortæller Mogens Christen Gade.

Et realistisk mål
Den senest vedtaget Kvalitetsrapporten for Jammerbugt Kommunes skolevæsen viser, at folkeskolerne i Jammerbugt Kommune på flere områder lykkes rigtig godt. I matematik er det samlede niveau løftet markant gennem de sidste tre år, og i forhold til Åben Skole er Jammerbugt Kommune blandt de fremmeste i landet.

På andre områder er der til gengæld fortsat behov for en samlet og målrettet indsats.

”Vi ved, at vi har en udfordring med at motivere de ældste elever – specielt drengene. Samtidig ønsker vi, at flere unge færdiggør en ungdomsuddannelse”, siger formanden for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.