Investering i IT-platform giver gevinst

Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 8,5 mio. kr. i at opgradere Jammerbugt Kommunes IT-platform viser en markant besparelse.

Analyser viser, at kommunen over de næste fire år får en samlet gevinst på godt 13 mio. kr. for investeringen på 8,5 mio. kr.

”Investeringen blev i første omgang foretaget, fordi vi skulle sikre vores IT-platform. Den har nu vist sig at være en endnu klogere investering, da den kommer til at give en mærkbart besparelse oveni. Besparelsen kommer vores borgere til gode, ligesom noget af den bliver mærket til fremadrettede investeringer i digitalisering og IT, så vi også er sikret fremadrettet”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Gevinsterne bliver blandt andet hentet ved:

  • At outsource kommunens virtuelle servermiljø
  • En reduktion og omlægning af antal servere til drift af Citrix
  • En tidsbesparelse på logon
  • En bedre driftsafvikling af applikationer og øget stabilitet
  • En mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne
  • Udskiftning af printere og kopimaskiner og omlægning til serviceaftaler på alle maskiner

Ud over besparelserne i kroner og øre betyder investeringen nye og mere effektive kommunikationsformer, som sparer tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Investeringen i den bedre og mere effektive IT-platform giver også grundlag for en mere intensiv anvendelse af f.eks. FaceTime fra en iPad, robotteknologi og chatbots. Ligesom opgraderingen vil kunne skabe grundlag for mere velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.