Ingen fejl i sager på børnehandicapområdet i 4. kvartal 2017

Jammerbugt Kommune har fået vendt antallet af fejl i sagsbehandlingen, når det kommer til handicapsager, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at nul sager fra Jammerbugt Kommune blev omgjort i 4. kvartal i Ankestyrelsen.

Hvert kvartal offentliggør Ankestyrelsen oversigten over afgørelser, som de har behandlet i forhold til merudgifter (§41) og tabt arbejdsfortjeneste (§42). Tallene for 4. kvartal viser, at Børnehandicapområdet er kommet ud af 4. kvartal med et stort rundt 0 på hjemvisning, ændring og ophævelse af afgørelser truffet af Jammerbugt Kommune.

”Vi har klart været udfordret på området. Gennem længere tid har vi haft stort fokus på at lave flere tiltag på området for at komme fejlene til livs. I 2017 har vi derfor set en nedadgående tendens i antallet af fejl i sagsbehandlingen, og den er fortsat ind i 4. kvartal”, siger formanden for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Samtidig har Børnehandicapområdet de seneste to fredage fået gennemgået sager om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en revision foretaget af BDO Revision. Revisionsrapporten herfra er uden bemærkninger, og viser, at der er tillid til, at Jammerbugt Kommune foretager rigtige beregninger og korrekt sagsbehandling.

”Vi glæder os over, at borgerne nu igen kan have tillid til, at vi foretager en korrekt sagsbehandling på området. Når det er sagt, så vil det være utopi at tro, at vi fremover kan forvente 0% fejl i sagsbehandlingen på et så vanskeligt velfærdsområde. Men vi vil hænge i for at fortsætte det arbejdet”, slår Ulla Flintholm fast.