Informationsmøde i Aabybro

Jammerbugt Kommune holder informationsmøde om Lokalplan 27-026 for Aabybro Centret, Lokalplan 27-024 for Spar Nord-bygningen og det gamle posthus samt for Kommuneplantillæg nr. 4. Det er mandag 2. juli.

Informationsmødet er 2. juli kl. 17 - 19 i den tidligere Fakta-bygning, Aabybro Centret 5, 9440 Aabybro.

 Dagsordenen for mødet vil være følgende:

  • Velkomst v. Borgmester Mogens Christen Gade
  • Kort gennemgang af de fremlagte planer
  • Byvandring i området

 Planerne kan ses her: http://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/hoeringer-og-offentliggoerelser/lokalplanforslag/