Informationsaftener om at være plejefamilie

Børne og Familierådgivningen i Jammerbugt Kommune søger flere aflastningsfamilier og plejefamilier, som brænder for at arbejde med vores sårbare og udsatte børn og unge. Derfor holder vi to informationsaftener på Ønskeland i Brovst i september og november.

På informationsaftenerne får I mulighed for at møde de tre familieplejekonsulenter fra Jammerbugt Kommune, to nuværende plejefamilier og to tilsynskonsulenter fra Socialtilsyn Nord.

Aftenen er uforpligtende og indeholder alle vinkler i at blive godkendt og være aflastnings- eller plejefamilie. Der er også tid til at få svar på spørgsmål til arbejdet.

Alle familier, som har lyst til at gøre en forskel for et barn og lade et fremmed barn flytte ind, enten nogle weekender om måneden eller på fuld tid, vil vi meget gerne møde. Vi leder efter alle typer familier med forskellige faglige baggrunde. Vi vægter jeres menneskelige kompetencer højt, ligesom vi tillægger andre værdier stor betydning som eksempelvis hjerterum, empati og omsorg for andre mennesker.

At være aflastnings- eller plejefamilie kræver, at rummelighed, gode samarbejdsevner og menneskeligt overskud til at give et barn mulighed for en god og tryg opvækst.

Vi opfordrer alle typer familier til at møde op til en af aftenerne for at høre mere om jobbet som aflastnings- eller plejefamilie. Et job med både glæder og udfordringer.

Har I spørgsmål forud for møderne, er I velkomne til at kontakte Berit Lange på mobil 4191 1187 eller mail: tlg@jammerbugt.dk. Besøg også vores hjemmeside https://plejefamilie.jammerbugt.dk.

Informationsaftenerne er på:
Ønskeland, Hammershøj 29, 9460 Brovst
Onsdag 5. september og onsdag 7. november
Begge dage kl. 19.00 – 20.30