Indstil til Arkitekturpris 2018

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med uddelingen af Arkitekturpris 2018. Der er nu åbent for at indstille bygge- og renoveringsprojekter til prisen.

Uddelingen af Arkitekturprisen er et initiativ fra Jammerbugt Kommunes side for at opfordre og inspirere til kvalitet inden for byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har valgt følgende kriterier for at komme i betragtning til Arkitekturprisen:

  • Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
  • Om- og tilbygning af eksisterende bygninger
  • Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
  • Energi- og klimarigtig byggeri der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
  • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

En præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design og byrum er et middel til at skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet. Præmieringen sker i lige årstal i forbindelse med Arkitekturens dag, som falder på 1. oktober.

Projekterne skal være taget i brug før præmieringen finder sted.

Præmien består af et diplom og en plakette til indmuring til ejeren, et diplom til arkitekten og/ eller et diplom til landskabsarkitekten. 
Send din indstilling til arkitekturprisen her

For yderligere information og indsendelse af materiale
Kenan Dedovic mail: kdc@jammerbugt.dk