Indsatsen mod kæmpebjørnekloen starter i foråret

Hver kæmpebjørneklo sætter i gennemsnit 20.000 frø. Bestande af bjørneklo, som ikke er bekæmpede, spreder frø til nye områder og gør bekæmpelsen alt for dyr og langvarig. Derfor er det vigtigt, at ingen planter når at komme i blomst. Den er også uhyre vækstkraftig og derfor er én årlig bekæmpelse ikke nok.

Kæmpebjørneklo er en aggressiv plante som breder sig voldsomt og udkonkurrerer andre arter, både planter og dyr. Den er også giftig for mennesker og kan give kraftige forbrændinger, hvis du får plantens saft på bar hud og huden udsættes for almindeligt sollys. Derfor er det meget vigtigt at ALLE bekæmper planten, hvor de møder den – og at de gør det på den rigtige måde.

I 2009 vedtog Jammerbugt Kommune en plan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Den siger, at planten skal bekæmpes, inden den når at sætte frø. Hvis planten når at blomstre, skal blomsten afklippes og destrueres. Den siger også at planten skal være udryddet fra både offentlige og private arealer inden for en kortere årrække.

For at nå det mål må alle ejere og brugere af arealer i Jammerbugt Kommune yde en ihærdig og vedholdende indsats. Kommunen går foran og bekæmper overalt på egne arealer.

Ifølge indsatsplanen skal alle bestande være bekæmpet første gang inden udgangen af maj, og derefter bekæmpes efterfølgende med en måneds mellemrum, hvis man benytter sprøjtefri bekæmpelse. Benyttes sprøjtegift til bekæmpelse, skal første bekæmpelse være foretaget senest 5. juni, og derefter bekæmpes anden gang ca. 10 dage efter. Efterfølgende suppleres bekæmpelsen med rodstikning.

For at sikre, at ingen kæmpebjørneklo bliver overset, kontrollerer Jammerbugt Kommune bekæmpelsen umiddelbart efter disse datoer. Skulle der være nogle bestande, som ikke bliver bekæmpet, vil Jammerbugt Kommune udstede et påbud om bekæmpelse.

Følges et sådant påbud ikke, vil Jammerbugt kommune (i henhold til gældende lovgivning) lade bekæmpelsen foretage for den enkelte lodsejers regning.

Jammerbugt Kommune kan anbefale en række gode metoder. Små bestande er mest effektivt at rodstikke, mens afgræsning eller slåning er gode til store arealer. Sprøjtning med glyphosat kan være effektivt, men kan generelt ikke anbefales, da kæmpebjørnekloen ofte vokser i følsomme naturområder, som kan tage skade af sprøjtemidler. Jo tidligere efter 1. april man kommer i gang, jo nemmere går bekæmpelsen.

Se mere på kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk - hvis du observerer kæmpebjørneklo vil vi meget gerne have besked. Du kan indberette det via app’en ”Rapport fra stedet”.