Høring vedrørende budget 2019

Den eksterne høringsproces i forhold til omstillingsforslagene løber i perioden fra 23. august til og med 4. september 2018.

Arbejdet med budget 2019 har politisk og administrativt været i gang siden foråret. Fagudvalg og økonomiudvalg har hen over forår/sommer arbejdet med omstillingsforslag, der skal skabe den fornødne ’luft’ til politiske prioriteringer.

I den forbindelse er der fokus på, at relevante interessenter og parter får mulighed for at give deres holdning til kende. Det drejer sig blandt andet om ældreråd, handicapråd, forældrebestyrelser samt skolebestyrelser.

Der er derfor en ekstern høringsproces i forhold til omstillingsforslagene i perioden fra 23. august til og med 4. september 2018.

Høringsforslagene kan ses på hjemmesiden. Her ligger også en skabelon til høringssvar og mailadresser på de forvaltninger, hvortil høringssvaret skal sendes. 

I øvrigt kan det oplyses, at Kommunalbestyrelsen afholder budgetseminar 7.-8. september og Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 12. september.