Høring om budgetoplæg 2020

Høring om budgetoplæg 2019 sker i perioden fra den 12. september til den 23. september 2019.

Økonomiudvalget har på mødet 11. september 2019 besluttet, hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring som led i budgetoplægget for 2020.

Der er igen i år fokus på, at relevante interessenter og parter får mulighed for at give deres holdning til kende. Det drejer sig blandt andet om Ældreråd, Handicapråd, forældrebestyrelser i børnehaver, skolebestyrelser m.fl.

Høringsperioden er placeret således, at alle høringssvar er tilgængelige for politikkerne inden budgetseminaret sidst i september.

Økonomiudvalget understreger, at der er tale om mulige forslag, og at der er ikke taget politisk stilling til hvilke forslag, der vil indgå i det endelige budget. 

Det er samtidig vigtigt at gøre opmærksom på, at omstillingsforslagene sendes i høring inden kommunens indtægter - og dermed det samlede billede af Jammerbugt Kommunes økonomi - er kendt. Det skyldes, at Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL først er indgået meget sent i forløbet og at betydningen for de enkelte kommuner endnu ikke er beregnet.

I forbindelse med budgetopfølgningen før sommerferien blev det tydeligt, at Jammerbugt Kommune var udfordret på at overholde servicerammen i 2019. For at undgå eventuelle sanktioner, blev der derfor iværksat en række tiltag med en samlet effekt i 2020 på 27,6 mio. kr. Disse tiltag har hen over sommeren været i høring og er efterfølgende godkendt. Derfor er de ikke med i den forestående høring.


Omstillingskataloget fremgår nedenfor:
Forslag sendt i Høring
Høringssvarene afgives i en skabelon. Du finder skabelonen til høringssvarene her:
Skabelon til afgivelse af høringssvar

Høringssvarene skal senest den 23. september 2019 sendes til den fagforvaltning, som høringssvaret vedrører:


Børne- og Familieudvalget: Jacob Dahl Andersen, jan@jammerbugt.dk

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Anni Bang Jensen, abj@jammerbugt.dk

Beskæftigelsesudvalget: Nicoline Støttrup Sivebæk, nss@jammerbugt.dk

Social- og Sundhedsudvalget: Nicoline Støttrup Sivebæk, nss@jammerbugt.dk

Teknik- og Miljøudvalget: Anni Bang Jensen, abj@jammerbugt.dk

Økonomiudvalget: Kirstine Røn, krr@jammerbugt.dk