Høring forud for nedlæggelse af del af offentligt vejareal og del af privat fællesvej i Aabybrocentret samt udlæg af ny privat fællesvej.

Jammerbugt Kommune agter at nedlægge en del af det offentlige vejareal i Aabybrocentret. Nedlæggelsen sker som led i realiseringen af et delområde under lokalplan 27-026 Centerområde, Østergade Aabybro. Ligeledes agtes dele af privat fællesvej nedlagt.

Se høringsmaterialet

Bemærkninger eller indsigelser
Bemærkninger eller indsigelser til ovenstående kan sendes via mail til veje@jammerbugt.dk eller via post til:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Indsigelser eller bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 11. maj 2020.