Helhedsplan17 offentliggjort

Arbejdet med Helhedplan17 er nu færdigt. Planen er offentliggjort.

Helhedsplan17 giver svar på, hvordan vi realiserer Jammerbugt Kommunes vision, planstrategi og strategi. Den viser en lang række muligheder for fremtidige investeringer, private såvel som offentlige.

I helhedsplanen er mål for alle kommunens politikområder. Lige fra byudvikling, veje og naturbeskyttelse til børnepasning og ældrepleje mv.

Processen er afsluttet tirsdag 23. januar 2018 med offentliggørelse af Helhedsplan17 på. Processen evalueres i styregruppen. 

Helhedsplan17 finder du her