Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

Den første budgetaftale i den nye kommunalbestyrelse

Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Læs hele budgetaftalen her