Gør noget godt for nærmiljøet - og tjen samtidig penge til klubkassen!

Alle foreninger i Jammerbugt Kommune inviteres til at deltage i Ren Natur. Et koncept som går ud på at indsamle henkastet affald mod et sponsorat på 3000 kr.

Ren Natur er et selvstændigt koncept under ledelse af Hold Danmark Rent. Konceptet binder kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen. Jammerbugt Kommune er en del af dette fællesskab.

Ren Natur har til formål at skabe bevidstgørelse om henkastet affald, styrke sammenholdet lokalt og skabe glæde ved naturen. Det sker gennem meningsfulde indsamlingsaktiviteter og en økonomisk indsprøjtning til foreningslivet.

Som lokalforening har I en særlig indflydelsesrig rolle her i kommunen og i nærområdet. I styrker den sociale sammenhængskraft og dermed jeres lokalsamfund.

Sådan bliver I en del af Ren Natur

Jeres forening bruger en formiddag eller en eftermiddag på at samle henkastet affald op, i perioden maj – oktober 2021, og modtager et sponsorat på 3000 kr. I bestemmer selv dag og tidspunkt. I vil få masser af frisk luft og godt samvær - samtidig med at I bidrager til at skabe et renere og dermed tryggere nærmiljø.

Af Ren Naturs hjemmeside fremgår det, hvilke indsamlingsruter i Jammerbugt Kommune der er aktive i 2021.

Ønsker I at komme i betragtning til en rute i 2021, så tilmeld jeres forening på hjemmesiden.

Alle typer af foreninger er velkomne! Der er forskellige ruter at vælge imellem, så der er noget for enhver smag.

Praktisk

Til indsamlingsopgaven vil I modtage alt det udstyr, som I skal bruge til at samle affald op med - sikkerhedsveste, handsker, skraldeposer, snappere osv. Kommunen vil efterfølgende hente affaldet, som I har samlet.

Vi sikrer os naturligvis, at de til enhver tid gældende forholdsregler i forbindelse med COVID-19 overholdes.

Sponsoratet på de 3000 kr. kan bruges til aktiviteter, der styrker jeres forening. Det kan gå til udstyr, uddannelsesaktiviteter til jeres medlemmer, rejseudgifter osv. Den overordnede regel er, at sponsormidlerne skal bruges til foreningsfremmende formål.

Efter indsamlingen skal I udfylde et afrapporteringsskema online med oplysninger om jeres dag sammen.

Hvis I har nogle spørgsmål så kontakt kontakt@rennatur.org.