Går du op i retfærdighed?

Lige nu og frem til 26. februar 2019, har borgere i Jammerbugt Kommune mulighed for at søge om at komme til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og det er almindelige borgere, der virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hvert 4. år udvælges borgere til at være lægdommere i straffesager for at sikre forskellige synsvinkler på straffesager.

Opgaven som lægdommer er for alle med valgret til Folketinget. Derfor skal du være over 18 år, men må ikke være fyldt 80 år 31. december 2023. Du skal have dansk statsborgerskab, og skal beherske dansk tilstrækkeligt til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Du skal have en ren straffeattest, og grundlisteudvalget skal vurdere, at du er egnet til opgaven.

Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Udvælgelsen af lægdommere
Udtagelsen til lægdommer sker ved, at grundlisteudvalget i Jammerbugt Kommune vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som lægdommer, og som repræsentere et bredt udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, arbejde, uddannelse mv.

I Jammerbugt Kommune skal 128 personer vælges til grundlisten. Herefter sender kommunen listen til præsidenten for Vestre Landsret. Ved lodtrækning udtager landsretten et antal personer til at virke som lægmænd.

Søg om optagelse på grundlisten
For at komme i betragtning skal du søge om optagelse på Jammerbugt Kommunes såkaldte grundliste.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. 

Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023, og hvis du bliver udtaget, er du – med nogle få undtagelser – forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Du ansøger om at komme på grundlisten ved at udfylde ansøgningsskemaet Ansøgningsskema domsmand/nævning, hvis du bor i Jammerbugt Kommune. Bor du i en anden kommune, skal du søge der.

Ansøgningsfrist er den 26. februar 2019.

Læs mere om at være lægdommer og ansøg her.