Fysisk aktivitet og bevægelse hos kommunale dagplejere

De kommunale dagplejerne i Jammerbugt Kommune sætter fysisk aktivitet og bevægelse øverst på programmet. Da kommunen sidste år sendte tilbuddet om at blive DGI Certificeret Dagplejer ud til alle dagplejere i Jammerbugt Kommune var forløbet overbooket på blot to dage.

Der var straks venteliste til at blive DGI Certificeret Dagplejer, da Jammerbugt Kommune tilbød deres kommunale dagplejere forløbet. Med plads til 25 dagplejere pr. hold og 40 interesserede viste Jammerbugt Kommunes dagplejere stor interesse for at blive dygtigere og mere bevidste om at stimulere dagplejebørnene fysisk og udvikle deres kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

”Sidste år startede vi forløbet op, og 50 dagplejere blev certificeret i 2017. Nu er 3. hold i gang hos DGI. Det betyder, at over 90% af de kommunale dagplejere nu er DGI Certificeret dagplejer. Vi er faktisk ret stolte af den interesse og det engagement, dagplejerne viser for at udvikle sig og skabe øget trivsel og bane vejen for sunde vaner hos børnene”, siger Ellen Matthäi, der er teamleder for Dagplejen og Pladsanvisningen i Jammerbugt Kommune.

Certificeringen er ikke et krav til dagplejerne, men et tilbud. Og lysten til ny viden må siges at være stor, da certificeringen sker om aftenen oveni dagplejernes 48-timers arbejdsuge.

Konkrete ideer til mere leg og bevægelse
Certificeringen består af i alt fem moduler. Det 3. hold dagplejere på forløbet har lige afslutte 2. modul, hvor der var fokus på både teori og praksis. Her var en af opgaverne at udvikle ideer til leg og bevægelse ud fra Jammerbugt Dagplejens læringsmål. Ideerne blev der ikke kun talt om, de blev også afprøvet. Til stor morskab og med stor iver fra dagplejerne.

”Jeg deltager selv på modulerne, og der er stor aktivitet og engagement blandt dagplejere og underviser, Pia Skifter fra DGI, i undervisningen. Den viden og de ideer, dagplejerne får med sig, det er helt sikkert med til at gøre vores pasningstilbud mere attraktive for børn og forældre i Jammerbugt Kommune”, fortæller Pia Buus fra Dagplejen og Pladsanvisningen i Jammerbugt Kommune.  

Ideerne og teorien på modulerne bliver med det samme indarbejdet i dagligdagen med børnene. Forud for 2. modul skulle dagplejerne derfor tage video eller billeder med af ting, der var prøvet af hjemme hos dagplejerne mellem modulerne. Det gav gode ideer og overvejelser dagplejerne imellem.

Næste modul i forløbet er 23. april, hvor der er fokus på sanser og motorik. Her deltager en fysioterapeut også som gæstelærer.

Læs mere om DGI Certificeret Dagplejer her