Fremtiden for lokalsamfundene er på dagsordenen i foråret 2021

De lokale udviklingsplaner (LUP’erne) for lokalsamfundene i Jammerbugt Kommune skal fornyes. Derfor vil repræsentanter fra Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget ’besøge’ samtlige lokalsamfund i løbet af foråret.

Grundet COVID-19 og restriktionerne om forsamling har udvalget besluttet at afholde LUP-møderne online – i hvert fald så længe det ikke er muligt at afholde borgermøder fysisk.

”Vi har på det seneste gjort os nogle gode erfaringer med onlinemøder med mange borgere, og nu er vi også klar til at holde rækken af LUP-møder virtuelt. Vi kan se, at der trods nedlukning stadig er godt gang i de lokale ildsjæle, og derfor er det vigtigt, at vi fra kommunens side bakker op og er klar til at udvikle vores lokalområder”, fortæller Helle Bak Andreasen, formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.

De første online LUP-møder starter allerede i marts og drejer sig om lokalområderne Øland, Gjøl og Nørhalne.

Alle datoerne for samtlige lokalsamfunds møder er på hjemmesiden: https://landdistrikt.jammerbugt.dk/politik/nyheder/lokale-udviklingsmoeder-lup-foraaret-2021/.

For flere informationer, kontakt:
Formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen tlf.: 4191 1505.