Fra udsat til eftertragtet arbejdskraft

En karriere som industriteknikker stod ikke ligefrem skrevet i stjernerne for Emil Dalgaard Kristensen. Han var én i statistikken over knap 70.000 unge mellem 15-29 år, der ifølge Undervisningsministeriet hverken har en ungdomsuddannelse, er i arbejde, på førtidspension eller SU. En gruppe af unge med fællestræk som udfordringer i barndommen, dårlige oplevelser med skolegangen og en følelse af ikke rigtigt at passe ind. Træk, som passede meget godt på Emils opvækst.

Emil blev anbragt som 9-årig grundet udfordringer i hjemmet. Senere flyttede han til et opholdssted, hvor han boede til han fyldte 18 år.  Emil havde en drøm om at blive kok, og startede efter folkeskolen i lære. Men som med mange andre udsatte unge, havde Emil svært ved at overskue uddannelsen og droppede hurtigt ud. Han havde svært ved at tænke fremad, og se det overordnede mål med uddannelsen. I årerne efter flyttede Emil en del rundt. Han boede hos sin farbror og i egen lejlighed, men livet var generelt plaget af ustabilitet. Emil havde endnu et kort besøg i uddannelsesverdenen, nu som smed, men heller ikke hér følte han sig hjemme.

Det var først, da han mødte sin nuværende kæreste, der tog ham med til et øde sommerhusområde i Tranum, at der begyndte at falde lidt ro på.

”Det var på en måde punkt nul for mig. Nu fandt jeg ro, og kunne begynde at se fremad”, fortæller Emil.

Han blev i 2015 tilkoblet Ungeenheden i Jammerbugt Kommune, hvor han sammen med sin nye rådgiver skulle lægge en plan for sin fremtid. På daværende tidspunkt havde Emil en drøm om at blive uddannet pædagogisk assistent, men han havde ikke overskud til at påbegynde endnu en uddannelse. Han havde brug for ro og stabilitet efter de mange flytninger og mislykkede uddannelsesforsøg. Derfor blev Emil og hans rådgiver i fællesskab enige om, at han kunne tilknyttes Hjortdal Købmand, en socialøkonomisk virksomhed, der dels driver købmand i et lille lokalsamfund, og dels er etarbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed. Målet for Emil var at få en stabil hverdag, socialt samvær med andre og afklaring af det fremtidige uddannelsesvalg. Efter blot en måned oplevede Emil en stor forandring. Han var flyttet i lejlighed med sin kæreste og stortrivedes ved købmanden. Emil arbejdede i træværkstedet, og var glad for det praktiske arbejde. Lederen ved Hjortdal købmand så potentialet i Emil og kendte en virksomhedsejer, der gerne ville give Emil muligheden for at få erfaringer med erhvervslivet og eventuelt en efterfølgende læreplads.

Jakup Flovin Jacobsen (kaldet Jacob) ejer Mekanic i Fjerritslev, der producerer maskindele og indkapsling af elektronisk udstyr i offshore industrien. Jakub startede virksomheden op i begyndelsen af 90érne, og kunne i 2012 udvide forretningen med én ansat.

Siden er virksomheden vokset med stor hast, og huser i dag otte ansatte, hvor fire af dem er lærlinge – alle i lære som industriteknikkere. 

”Det er svært at få kvalificeret arbejdskraft, og derfor synes jeg, at man som virksomhedsejer har et stort ansvar for selv at være med at uddanne den arbejdskraft, man har brug for”, forklarer Jakub.

Det er naturligvis en udfordring for Jakub, når flere af hans ansatte er på uddannelse samtidig, men de får det til at fungere og er gerne fleksible, for at det kan hænge sammen.

”Mine medarbejdere er rigtig gode til at samarbejde, og jeg lægger stor vægt på, at de kan sammen. De støtter hinanden – også under skoleopholdet”, siger Jakub.

Jakup håber selvfølgelig på, at hans lærlinge bliver hos ham, når de er udlærte, så han kan holde på den arbejdskraftressource, som er afgørende for hans konkurrencedygtighed. Og det er der også noget, der tyder på. Emil og hans kæreste er ved at kigge på ejendom i området, og drømmer om at bosætte sig på et nedlagt landbrug.

”Jeg bliver ved Jakub lige så længe, jeg kan. Jeg kender rammerne, og det er et sted, jeg er glad for at møde på arbejde hver dag, fortæller Emil.

Emil peger netop på vigtigheden af det gode match mellem ham som person, og den arbejdsgiver, han er ansat ved. Emil har forsøgt at gennemføre flere uddannelser, men for første gang ser det ud til at lykkes. Det gode match blev netop skabt ved, at Emil fik tid til at skabe en rolig og stabil hverdag ved Købmanden i Hjortdal, og at der var en ressourceperson hos købmanden, der samarbejdede med rådgiveren i Jammerbugt Kommune om at skræddersy en indsats for Emil.

”Det er en stor motivation for mig, at her er godt at være, at jeg har en god chef og gode kollegaer”, siger Emil.

Emil er ikke længere en del af den kedelige statistik fra Undervisningsministeriet. Til gengæld kommer han til at indgå i en helt anden statistik. Nye tal fra Dansk Metal viser en nær fremtidig mangel på netop industriteknikkere, som i værste fald kan sætte en stopper for industriens opsving. Ifølge avisen.dk peger cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Søby, på, at arbejdsmarkedet risikerer, at manglen på kvalificeret arbejdskraft vil give overophedning på arbejdsmarkedet og dermed sætte en stopper for det opsving, der er lige nu.

Så når Jakub Flovin Jacobsen tør satse på unge, der måske ikke står forrest i køen på uddannelsesinstitutionerne, er han ikke blot med til at gøre en forskel for et ungt menneskes fremtid, men også med til at sikre overlevelsen af sin virksomhed i en tid, hvor kvalificeret arbejdskraft er en af de største konkurrenceparametre.