Foreløbigt regnskabsresultat for 2017

Jammerbugt Kommunes foreløbige regnskab for 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Regnskab 2017 har et driftsoverskud på godt 103,7 mio. kr., et resultat der ligger væsentligt over det budgetterede.

Indtægterne var budgetteret til 2.388,9 mio. kr., og det realiserede regnskab viser 2.390,5 mio. kr.

Heraf udgør skatteindtægterne knap 70%, nemlig 1.665,3 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 725,2 mio. kr. De samlede driftsudgifter i regnskabet er på 2.282,3 mio. kr., det er 31,3 mio. kr. lavere end det budgetterede.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 103,7 mio. kr. Et særdeles tilfredsstillende resultat, da det er 33 mio. kr. bedre end forventet.

På den langfristede gæld har Jammerbugt Kommune afdraget 42,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede.

Dermed viser den samlede bundlinje, at kommunens likviditet, ved udgangen af 2017, er forøget med 49,4 mio. kr. Dette er godt 67 mio. kr. bedre end det budgetterede. Den gennemsnitlige likviditet for kommunen er gennem 2017 steget markant. Gennemsnittet 31. december 2016 var på knap 148 mio. kr., mens det tilsvarende ved udgangen af 2017 var på knap 219 mio. kr.,

”Vi ser en meget tilfredsstillende udvikling i Jammerbugt Kommunes likviditet. Det er lykkedes os gennem årene at gøre kommunens økonomi mere robust, og det kommer borgerne og virksomhederne til gode”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Det endelige regnskab behandles i april måned.