Forberedelse inden mødet med rehabiliteringsteamet afmystificerer

Usikkerhed, angst og nervøsitet. Mange udsatte borgere har typisk de følelser, inden deres møde med rehabiliteringsteamet – dette gælder ikke kun i Jammerbugt Kommune, mens landsdækkende hvor borgerne oplever mødet med rehabiliteringsteamet som afgørende i forhold til deres fremtidige forsørgelse.

Derfor kører Jammerbugt Kommune nu et forløb, så borgerne er forberedt på, hvad der sker i et rehabiliteringsforløb. Allerede efter de tre første forløb er der positive resultater.

Når Jammerbugt Kommune afmystificerer mødet med rehabiliteringsteamet, så kan borgerne bedre deltage aktivt i deres møde med rehabiliteringsteamet. Borgerne føler sig simpelthen bedre klædt på og inddraget i forhold til deres fremtid.

”Vi mødte en unødvendig distance mellem den enkelte borger og rehabiliteringsteamet på møderne. Vi ønsker, at borgeren er en medspiller, fordi indstillingen fra teamet kan have en livsforandrende betydning på borgerens liv – hvad enten indstillingen lyder på ressourceforløb, fleksjob, pension eller anden ydelse. Med det nye forløb klæder vi borgerne bedre på til at tage aktiv del i deres egen sag. Derved styrker vi borgernes mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet”, fortæller formand for Beskæftigelsesudvalget, Morten Klessen.

Forløbet er bygget op om anbefalingerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forhold til at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Hertil bruger Jammerbugt Kommune sine egne erfaringer med, hvad borgerne har brug for at vide, for at føle sig mere sikker og tryg i mødet med rehabiliteringsteamet, i forløbet.

Det forberedende forløb

Forløbet er på fire dage af tre timers varighed spredt over 14 dage.

Første dag hører borgeren om selve rehabiliteringsteammødet. Her fortæller en rådgiver fra Jobcentret i Jammerbugt Kommune om, hvem der er til stede ved mødet, hvilke indstillingsmuligheder der er, og hvilken rolle borgeren, rådgiveren og teamet har ved mødet. Mødet foregår som en dialog, hvor borgerne kan stille spørgsmål om processen og mødet.

Næste skridt er at hjælpe borgerne til at blive mere klar på, hvilke tanker og ønsker borgeren har i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

”Fokus på dette møder er på borgernes tanker og ønsker i forhold til et job. I fællesskab sporer borgerne og en af vores virksomhedskonsulenter sig ind på, hvilke områder der er interessante. De tænker også i netværk, der kan støtte i jobsøgningen, og borgeren får råd og vejledning i forhold til, hvor jobbet kan findes. Det specielle her er, at de andre deltagere på forløbet byder ind med deres tanker og viden, og det er en stor hjælp for den borger, der er i fokus”, forklarer Morten Klessen.

Sidste dag i forløbet skal borgeren formulere egne planer og ønsker, som det senere møde med rehabiliteringsteamet tager udgangspunkt i. Borgeren får sparring i at få planerne skrevet ned, og hvis borgeren har mod på det, støtter kommunen også borgeren i selv at præsentere planen for rehabiliteringsteamet. Og det viser indsatsen, at de fleste borgere har.

I skrivende stund har flere hold borgere været igennem Det forberedende forløb, og der er en markant forskel på de borgere, der har deltaget.

Borgerne oplever en anden ro, efter de har været på forløbet. En borger sagde efterfølgende:

”I kan ikke fjerne min nervøsitet, men i har bestemt mindsket den, og jeg føler mig forberedt på mødet”.

Mens en anden borger, der ikke kunne se sine kompetencer brugt andre steder end i fiskeribranchen, efter forløbet sagde:

”Det har været en øjenåbner, jeg har fået sat andre ord på, det hjalp mig”.

På trods af, at flere borgere tænkte, det var spild af tid, da de blev kontaktet om forløbet, så er de blevet positivt overrasket. Den positive effekt oplever rehabiliteringsteamet også.

”Vi oplever, at borgerne er bedre forberedt på mulighederne for indstillinger. Flere har fået mod på at præsentere deres egen sag, og har ideer til, hvilken beskæftigelsesretning de vil bevæge sig mod. Ved at virksomhedskonsulenterne kender borgerne fra Det forberedende forløb, og nu også deltager på rehabiliteringsteammødet, har de mulighed for at byde ind med ideer og tanker til det beskæftigelsesrettede ud fra deres viden om borgeren”, siger Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

De positive erfaringer betyder, at alle borgere, der står foran rehabiliteringsteammødet nu skal gennem Det forberedende forløb. Et forløb, som fortsat er i sin spæde start, og derfor løbende bliver udviklet af Jammerbugt Kommune for at sikre det bedste udbytte for borgerne.