Folkesundhedsmøde i Jammerbugt Kommune

Sammen om sundhed Hvordan kan vi sammen sætte spot på forebyggelse og fremme sundhed i kommunen? Det spørgsmål og mange andre temaer kommer til debat, når Jammerbugt Kommune inviterer til Folkesundhedsmøde i januar 2019.

På Folkesundhedsmødet kan borgerne komme i dialog med politikere, chefer, fagfolk, erhvervslivet, råd og nævn, frivillige, foreninger og private – alle med relation til sundhed, og alle med en interesse i at fremme fysisk og mental sundhed i Jammerbugt Kommune. 

Folkesundhedsmødet er bygget op over forskellige temaer, som vil blive diskuteret i de respektive dialogboder. I dialogboderne kan interesserede møde politikere, fagfolk og andre, der gør en forskel på sundhedsområdet lokalt til en snak om forskellige sundhedsfremmende tiltag og ideer.                       


Temaer i dialogboderne er:

  • Børn og unge i balance
  • Familien og rollemodeller
  • Unge og overgange:
  • Sund på arbejdspladsen
  • Lighed i Sundhed
  • Fællesskab alle aldre
  • Lokalliv i hverdagen
  • Fritid og nye trends

Sig din mening                                                                                                                   

Borgmester Mogens Christen Gade glæder sig over de mange gæster, der allerede har meldt sig til Folkesundhedsmødet:” Det er vigtigt, at vi på forkant af sundhedspolitikken får taget en bred snak om, hvordan vi på jammerbugtsk gør Jammerbugt kommune til et endnu sundere sted at leve og være”. Forud for folkesundhedsmødet har Jammerbugt Kommune lavet et debatoplæg, som lægger op til en debat om, hvordan vi i fællesskab forbedrer sundheden blandt kommunens borgere. Og hvordan vi lokalt kan skabe nye løsninger i samarbejde med erhvervsliv, foreninger, frivillige, forvaltninger og borgere.

”Vi har lavet debatoplægget og folkesundhedsmødet, fordi vi i kommunalbestyrelsen ønsker at få forslag og ideer fra en bred skare af interessenter. På denne måde kan vi – med et godt udgangspunkt – sætte retning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Jammerbugt kommune. Og vi håber, at mange vil deltage i mødet”, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, Ib Nellemann.

Folkesundhedsmødet er mandag 28. januar 2019 kl. 18.00-20.30 i Sport- og Kulturcenter Brovst.
Tilmelding sker på: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/10/  senest 15. januar. 

For yderligere informationer, kontakt:
Hanne Heuch tlf.: 7257 7686