Første Spadestik til at beskytte Store Vildmose

Et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og lodsejeren Aage V. Jensen Naturfond har resulteret i en unik mulighed for at beskytte og bevare den del af Store Vildmose som kaldes Aaby Mose.

Første spadestik til dæmningen blev taget af formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding mandag 27. august 2018. 

”Højmoser får kun vand fra regn og ikke fra grundvand. Projektet skal sikre vandstanden inde i mosen og forhindre tilgroning. Derfor skal der blandt andet bygges en dæmning, hvor der i dag er en dyb afvandingskanal, der adskiller højmosen fra dyrkede marker, og det er netop første spadestik til dæmningen, vi tager i næste uge”, fortæller projektleder Marianne Lindhardt fra Jammerbugt Kommune.

Aaby Mose er på cirka 268 ha og består af aldrig afgravet højmose og gamle tørvegrave, og den største trussel mod højmosen er netop mangel på vand og tilgroning med træer.

Projektet er en del af det store Life-projekt ”Højmoser i Danmark”. Udover Jammerbugt Kommune deltager Randers, Mariagerfjord, Rebild, Norddjurs og Tønder Kommuner samt Naturstyrelsen Kronjylland, Naturstyrelsen Storstrøm, Naturstyrelsen Midtjylland og Miljøministeriet.

Læs mere om projektet
Kommunens hjemmeside eller https://www.raisedbogsindenmark.dk