Fem nye ledere af dagtilbuddene i Jammerbugt Kommune

Med ansættelsen af fem overordnede dagtilbudsledere på 0-6 års området er Jammerbugt Kommune et vigtigt skridt videre med implementeringen af kommunens nye organisering på dagtilbudsområdet.

Samtlige fem stillinger er blevet besat på baggrund af indstillinger fra et enigt ansættelsesudvalg. Iblandt de fem overordnede dagtilbudsledere er to kendte ansigter og tre nye.

Bred erfaring og høj pædagogisk faglighed
De fem nye overordnede dagtilbudsledere har alle en bred erfaring fra dagtilbudsområdet fra tidligere stillinger som kommunale dagtilbudsledere og pædagogiske ledere i bl.a. Jammerbugt, Aalborg og Randers Kommune. En ledelsesmæssig og pædagogisk ballast og erfaring, der i høj grad kan være med til at udvikle det samlede 0-6 års område. Det er samtidig med, at de fem overordnede dagtilbudsledere skal bidrage til at skabe en tæt sammenhæng i den faglige udvikling mellem daginstitutionerne og de samdrevne institutioner (SI’er) i Jammerbugt Kommune.

”Med de fem overordnede dagtilbudsledere på plads, sætter vi et stærkt hold på 0-6 års området, der kan være med til at indfri de politiske forventninger om et samlet og sammenhængende kvalitetsløft for hele 0-6 års området. De overordnede dagtilbudsledere skal stå i spidsen for at skabe de allerbedste rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring i Jammerbugt Kommune”, udtaler Jens Jungersen, der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Det nye hold
Det nye hold af overordnede dagtilbudsledere tiltræder 1. juni 2017, og de er:

Bodil Thomsen er ansat i område A som overordnet dagtilbudsleder for Børnehaven Grøftekanten og vuggestuen Anemonen samt Børnehaven Gl. Dalhøj. Bodil er allerede i dag fællesleder for institutionerne i Fjerritslev, hvor hun har haft ansvaret for ledelsen af Børnehaven Grøftekanten, Børnehaven Gl. Dalhøj og Søstjernen i Hjortdal siden 2014. Bodil har desuden en solid ledelseserfaring med sig fra tidligere stillinger samt en diplomuddannelse i ledelse og en bred indsigt i dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune.

Bente Graakjær er ansat i område B som overordnet dagtilbudsleder for Brovst Børnehave og vuggestue, Børnehaven Bøgebakke og Skovsgård Børnehave. Bente har siden 2011 arbejdet som dagtilbudsleder i Randers Kommune. I Randers Kommune havde Bente ansvaret for syv afdelinger under Dagtilbud Midt for børn i aldersgruppen 0 – 6 år. I Dagtilbud Midt har institutionerne bl.a. arbejdet med Fremtidens Dagtilbud – et udviklingsprojekt, som flere daginstitutioner i Jammerbugt Kommune også arbejder med. Foruden sin brede ledererfaring fra Randers Kommune har Bente fungeret som pædagogisk leder i Århus Kommune og tidligere som pædagogisk konsulent og stedfortræder for Børnechefen i Herning Kommune.

Annie Brøndum Andersen er ansat i område C som overordnet dagtilbudsleder for Børnehaven Børnehuset i Biersted og Børnehaven Aaby (Thomasmindeparken og Anlægsvejens Børnehave). Annie tiltræder stillingen efter mere end ti år som leder. De seneste fire år, har Annie været Pædagogisk leder af en daginstitution i Aalborg Kommune, og før dette var Annie SFO-leder i Mariagerfjord Kommune. Foruden sin ledererfaring har Annie flere års erfaring som gæsteunderviser bl.a. på Akademiuddannelse i Ledelse.  

Karen-Marie ”Krie” Corneliussen er ansat i område D som overordnet dagtilbudsleder af Skipper Clement Børnehave, Børnehuset Aabybro og Ulveskov Børnehave og vuggestue. Krie har været ansat i Jammerbugt Kommune de seneste 10 år som leder af Børnehaven Skipper Clement, og de sidste halvandet år som konstitueret leder af Skovsgaard Børnehave. Krie har samlet 17 års ledelseserfaring og en diplom i ledelse.

Louise Jæger Jeppesen er ansat i område E som overordnet dagtilbudsleder for Jetsmark Børnehave, Blokhusvejens Børnehave, Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave. Louise har siden 2011 været Dagtilbudsleder i Aalborg Kommune i Dagtilbud Nordvest/Vodskov. Dagtilbud Nordvest består i dag af 13 daginstitutioner med en specialgruppe. Fra Dagtilbud Nordvest har Louise bl.a. erfaring med netværkssamarbejde med Landsbyordninger (SI’er). Louise færdiggjorde i 2007 en diplom i ledelse.

Opgaverne
Den primære opgave for de overordnede dagtilbudsledere bliver at gøre kvaliteten og kvalitetsløftet af det samlede 0-6 års område konkret i hverdagens situationer i institutionerne, så det giver mening både for børn, forældre, medarbejdere og politikere i Jammerbugt Kommune. Samtidig skal de være med til at skabe betingelser, der understøtter udviklingen af børn og unge i Jammerbugt Kommune og sikre den røde tråd for børn og unge i alderen 0-18 år. 

Når de nye overordnede dagtilbudsleder tiltræder 1. juni 2017, går ansættelsesprocessen i gang i forhold til at ansætte daglige ledere i de enkelte daginstitutioner. Når dette er sket, vil den nye ledelsesmæssige organisering af 0-6 området være på plads.   

Baggrund for ny ledelsesmæssig organisering
Den 15. december 2016 traf kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune beslutningen om en helt ny struktur og indretning af hele 0-6 års området. En del af denne beslutning indebærer en ny ledelsesmæssig organisering. Den nye organisering betyder, at der bliver fem områder med i alt 14 institutioner – heraf ti børnehaver og fire integrerede institutioner med både børnehave og vuggestue. De tidligere selvstændige daginstitutioner indgår som afdelinger i de nye områder.