Falck skal drive lægehus i Fjerritslev

Kenni Birk Bøtcher, speciallæge i almen medicin, skal sammen med Falck stå for driften af Lægehuset i Fjerritslev. Med aftalen er 7500 borgere i Fjerritslev sikret lægedækning.

Lægehuset i Fjerritslev vil pr. 1. januar 2018 fremover hedde ’Dit Lægehus Fjerritslev’. Det betyder, at borgerne i området er sikret lægedækning.

”Vi har fundet en god løsning, så vi sikrer lægedækning i Fjerritslev. Jeg er tryg ved, at læge Kenni Birk Bøtcher og Falck skal stå for driften af lægehuset i Fjerritslev. De løser allerede en lignede opgave i Brovst og Frøstrup. Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at vi har lægedækning i hele kommunen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Med den nye aftale vil der være tre læger, sygeplejersker, administrativt personale, en fysioterapeut og en jordemoder i lægehuset. Den tværfaglige personalesammensætning vil give et kvalitetsløft, og give patienterne en mere helhedsorienteret behandling, når de kommer til lægehuset.  

”Vi er glade for, at vi endnu engang kan bidrage til, at borgerne i det nordjyske får adgang til et lægehus”, fortæller Senior Vice President hos Falck Thomas Helt.

Lokaler renoveres inden Falck overtager
Det nuværende lægehus på Aggersundvej i Fjerritslev skal gennemgå en istandsættelse inden Falck overtager driften i marts 2018. På grund af støj og støv, vil lægehuset være lukket to måneder fra nytår og frem til 1. marts 2018, hvor borgerne igen vil blive modtaget på Aggersundvej 3 i Fjerritslev.

”Klargøringen af lægehuset har højeste prioritet. Under istandsættelsen er der lavet en aftale med Falcks Lægehuse i Brovst og Frøstrup om, at de tager imod patienter fra Fjerritslev, så ingen borgere kommer i klemme”, fortæller Mogens Christen Gade.

Istandsættelsen af lejemålet omfatter maling af vægge, udskiftning af gulvbelægning, udskiftning af indvendige døre til lydtætte døre og tilretning af nuværende skranke i venteværelset. Endeligt tilrettes de eksisterende lokaler, så de er handicapvenlige, og sådan at belysningen i selve lægekonsultationslokalerne er optimal.  

Mens de fysiske rammer for ’Dit Lægehus Fjerritslev’ forbedres, vil Jammerbugt Kommune løbende orientere om forløbet på jammerbugt.dk, og i tæt samarbejde med Falck gøre alt for, at borgerne i Fjerritslev bliver mindst muligt berørte i ombygningsperioden. Jammerbugt Kommune appellerer til, at borgerne har forståelse for løsningen.