Etablering af mobilantennemast på Gjøl nærmer sig

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget et tillæg til Helhedsplan 17 om etablering af mobilantennemast ved Drøvten på Gjøl.

Konkret betyder det, at et areal på 175 m² udlægges til etablering af en mobilantennemast på 48 m.   

Dermed får borgerne på Gjøl en klar forbedring af sende- og modtageforhold, der følger med den øgede anvendelse af tjenester inden for mobiltelefoni.  

”I Jammerbugt Kommune har vi gennem længere tid arbejdet med at få bedre dækning i flere af vores områder. Projektet på Gjøl er et led i det arbejde og skaber nu langt bedre vilkår for at kommunikere for borgerne og turisterne i området”, udtaler Mogens Christen Gade.

Inden tillægget til lokalplanen offentliggøres, skal det i fire ugers offentlig høring. Forslaget forventes at komme til 2. behandling på kommunalbestyrelsesmødet i august.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000