Et mere aktivt og attraktivt Fjerritslev

Områdefornyelsen i Fjerritslev er kommet et markant skridt videre. Vinderprojektet for totalentreprisen skal forbinde byen med den omkringliggende natur og skabe en række aktivitetsområder med fokus på samvær og udeliv.

Fjerritslev får en stærkere identitet som en by tæt ved havet, når fornyelsen af byen går i gang i løbet af efteråret 2018. Vinderen af totalentreprisen, med at forny Fjerritslev og binde byen sammen på langs og tværs, er Team Bejstrup.

”Vi har modtaget tre gode forslag på en fornyelse af Fjerritslevområdet. Vinderprojektet skiller sig dog ud med en stærk helhedsplan og en tydelig fortælling, hvor identiteten i Fjerritslev bliver forstærket ved at trække kysten og naturen ind i byen”, fortæller formand for bedømmelsesudvalget, Ulla Flintholm.

Forslaget omfatter en såkaldt ”kystrute” og aktivitetsområder. Konkret vil der i områdefornyelsen blandt andet blive skabt:

  • ”Kystruter” med visuelle pejlemærker, der sammenbinder byen med naturen og havet
  • Sammenhæng mellem byens særlige rum med klare, rare og definerede byrum

”Kystruten”, som er en akse gennem byen, vil blive markeret af en række større og mindre aktiviteter og elementer med en klar kystidentitet, såsom: skibsreb, fiskenet, bøjer, sejl, klitter og fyrtræer. Elementerne bliver placeret, så der langs ruten altid er visuel kontakt mellem elementerne.

Landmændene i lokalområdet er positive overfor projektet. Derfor har de allerede givet til kende, at de er villig til at indgå samarbejdsaftaler for at få etableret stiforbindelser i skoven, og projektet dermed får mulighed for at hænge sammen rent fysisk.

Områdefornyelsen omfatter også en række aktivitetsområder i det åbne byrum.

Aktivitetsområder i bymidten bliver centreret om: skoven, torvet, Bryggerhaven, skolen og hallen. Her skal planter og design, der lægger op til aktiviteter, være gennemgående. 

Eksempelvis skal fortællingen om Bryggergården trækkes med ud i byrummet ved at tilføje humlestænger ved Bryggerhaven. Her vil eksisterende hegn blive fjernet, og haven blive åbnet mod byen, mens ny beplantning af fyrretræ­er kommer til at adskille parkeringsområde fra haven. Selve indgangen til området skal understreges med en indgangsport, hvor fiskenet spændes ud.

Alle interesserede kan se nærmere på projektet, når plancherne bliver udstillet på Fjerritslev Bibliotek fra mandag 10. september og måneden ud.

Fakta
Vinderteamet Bejstrup består af landskabsarkitekterne ByMunch fra Århus, Bejstrup Maskinstation og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Bedømmelsesudvalget på syv personer bestod af politikere, ledelsesrepræsentanter fra Jammerbugt Kommune, repræsentanter fra arbejdsgruppen i Fjerritslev samt en fagdommer fra Arkitektskolen i Århus.

Forslaget til områdefornyelsesopgaven har en økonomisk ramme på 6.5 mio. kr.