Er det nordjyske beredskab robust nok?

Nordjyllands Beredskab byder inden for til en spændende temadag om det robuste beredskab med fokus på særlige hændelser forårsaget af bl.a. klimaforandringer, miljøuheld og terror. Torsdag d 1. juni 2017 kl. 15.00 i Brønderslev Hallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev.

Brønderslev Kommunes borgmester Mikael Klitgaard og folketingsmedlem Bjarne Laustsen byder velkommen, når en række repræsentanter fra forskellige myndigheder stiller skarpt på beredskabet i Nordjylland.

Hvordan har vi i Nordjylland og på landsplan gjort os parate til særlige hændelser, inden for f.eks. klima, miljø og terror? Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde på tværs af myndigheder?

Disse og andre emner vil oplægsholdere fra Beredskabsstyrelsen, Region Nordjylland, Nordjyllands Politi, Hjemmeværnet, Beredskabsforbundet, Falck og Nordjyllands Beredskab give et bud på i deres oplæg og i den efterfølgende paneldebat.

”Vi håber på, at så mange som muligt vil dukke op, så vi kan få nogle gode input. Det er et alvorligt emne, som på den ene eller anden måde berører os alle. Samtidig er det højaktuelt i en verden under forandring, som hele tiden stiller nye udfordringer til myndighederne” fortæller Arne Boelt, som er borgmester i Hjørring Kommune og formand for Nordjyllands Beredskab.

For yderligere information kontakt Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune og formand for Nordjyllands Beredskab, tlf. 41 22 30 69 eller Bjarne Laustsen, folketingsmedlem og kommitteret for Hjemmeværnet, tlf. 61 62 35 39.
Læs mere her