Elever gav deres syn på digital mobning og digitalisering

Jammerbugt Kommune skal udarbejde en ny digitaliseringsstrategi for skoler og dagtilbud. Dette blev skudt i gang, da 20 børn fra 5.- 9. klasse i januar deltog i en to-dages elevcamp. Her fortalte børnene om deres perspektiv på digital mobning og digitaliseringen i folkeskolen. Formålet med elevcampen var at give eleverne medbestemmelse over deres egen hverdag samt kvalificere digitaliseringsstrategien via elevernes perspektiv.

Jammerbugt Kommune tog i januar hul på arbejdet med en fælles strategi for digitalisering på kommunens skoler og daginstitutioner. Jammerbugt Kommune ønsker en høj grad af elevinddragelse i udvikling af strategien, da elevernes erfaring og viden bidrager med nye perspektiver på digitalisering. Ikke mindst på problematikken omkring digital mobning. Ønsket om en ægte deltagelse af eleverne har været meget vigtig for planlægningen af den samlede proces. Ægte deltagelse indebærer, at børn og unge inspireres, rådgives og støttes af de voksne, så de opnår en reel indflydelse på projektets indhold og proces. Ægte deltagelse betyder ikke, at voksnes ansvar bliver mindre – måske snarere tværtimod. De voksne bør påtage sig rollen som dialogpartner og faglig sparringspartner i arbejdet med børn og unge.

”Eleverne har et godt kendskab til det digitale univers. De bevæger sig i det hver dag. Det er derfor helt naturligt at inddrage eleverne i arbejdet. Samtidig tror jeg på, at deres arbejde med strategien og opmærksomheden på digital mobning vil skærpe deres fokus på et emne, der lige nu er mere aktuelt end tidligere. Vi skal hjælpe børnene til at blive klædt på i forhold til at agere i den digitale verden, vi lever i”, fortæller Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Der deltog elevrådsrepræsentanter fra 5. klasse op til 9. klasse. I alt deltog der 20 elever.

Anbefalinger fra eleverne
Eleverne har under elevcampen kommet med en række nye perspektiver og vinkler, de har udarbejdet til en række anbefalinger i forhold til kommunens overordnede digitaliseringsstrategi. Elevcampen blev faciliteret af konsulenter fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) samt skoleforvaltningen. Derudover deltog afdelingsledere, en SSP-konsulent samt formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.

”Digitale dannelse er et vigtigt element i børns læring for at kunne begå sig etisk og socialt i samfundet. Skolen har en opgave i at eleverne erhverver sig tekniske IT-kompetencer, men samtidig er det også vigtigt, at der er fokus på, at eleverne lærer at begå sig sikkert og ordentligt i et digitalt samfund. Så det handler om læring, men i høj grad også om dannelse og retningslinjer”, fastslår skolekonsulent Helle N. Pedersen.

Som noget nyt inddrages dagtilbudsområdet også i den nye digitaliseringsstrategi. Arbejdet fortsætter, hvorefter strategien fremstilles for Børne- og Familieudvalget samt stilles i høring inden sommerferien. Strategien vil også blive sendt i høring i skolernes elevråd, så eleverne har mulighed for at følge op på, hvordan deres anbefalingerne er kommet til udtryk.