Nyheder

Jammerbugt Kommune har vedtaget at iværksætte ekspropriation vedrørende Cykelstier langs Kollerup Strandvej, Fjerritslev – fra Kollerup Klivej til Havvejen.

Derfor ønsker Jammerbugt Kommune at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder fra følgende ejendomme:

  • Matr.nr. 1v, 1k, 2o, 13c, 13e, 17h, 24d, 23e, 23h, 25e, 25f, 4f, 4af, 10ag, 10ah, 1z Kollerup By, Kollerup

Der afholdes åstedsforretninger med henblik på gennemførelse af ekspropriation, jfr. § 94-98 i lov om offentlige veje.

Åstedsforretningerne afholdes tirsdag 23. juni 2020 på de berørte ejendomme.

Dette til underretning for alle som har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Ekspropriationsmateriale, planer m.v. ligger til gennemsyn på Pandrup Bibliotek, Lundbakvej 3A, 9490 Pandrup, fra d. 26. maj 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ingeniør Marie Moselund Haar Vad, tlf. 72577334, email: mhs@jammerbugt.dk.