Dræning på Aabybro Skoles Kattedamsvejafdeling

På Aabybro Skoles Kattedamsvejafdeling har der været problemer med meget våde udearealer. Det har betydet, at børnene har haft svært ved at finde steder, hvor de kunne spille bold og lege uden at blive våde. Flere løsningsmodeller har været i spil, og der er nu indgået aftale om en dræningsløsning, som bliver udført hen over sommeren.

NCC skal stå for at udføre dræningsarbejdet, da de har opført skolebygningerne og etableret udearealerne, og derfor er kontraktsmæssigt forpligtet til at sørge for, at arealerne er veldrænede og uden større vandansamlinger.

Mandag 2. juli kom drænmaskinerne til Kattedamsvej og arbejdet forventes i første omgang afsluttet fredag 6. juli. Det er store dele af græsarealerne, der skal drænes, men arealerne kan bruges til leg og boldspil med det samme efter drænmaskinerne er færdige med arbejdet. Arbejdet er planlagt sådan, at de elever, som er i SFO medens arbejdet foregår, hele tiden har arealer, som de kan lege på.

Når alle elever kommer tilbage efter sommerferien, vil de kunne bruge arealerne som de plejer. Senere på året vil der blive lagt ny muld på området og sået nyt græs. Det er ikke muligt at gøre nu, hvor det er så tørt.

Skolen er meget tilfreds med, at der nu er fundet en løsning, da de våde udearealer har været begrænsende for børnenes leg og aktiviteter udendørs.

Flere tiltag på Kattedamsvejafdelingen

Der sker også andre ting omkring Kattedamsvejafdelingen. I starten af august bliver der sat et lavt hegn op mod Kattedamsvej. Det er af sikkerhedsmæssige årsager, så børnene ikke kan løbe direkte ud på Kattedamsvej f.eks. efter fodbolde.

Bag ved skolen mod Banestien, bliver en lav bøgehæk sat til efteråret. Det er også af sikkerhedsmæssige årsager, så børnene ikke kan løbe direkte ud på Banestien. Allerede nu er der gjort forberedelse til opsætning af hækken med et lavt træhegn, som skal beskytte hækplanterne, indtil de er groet op. Senere fjernes hegnet.

Der vil fortsat være åben adgang til skolen ad overgangene mellem skole og Banestien, sådan som det er i dag.