Det er nu Kæmpebjørnekloen skal bekæmpes

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante, der ikke er hjemmehørende i den danske natur og i Jammerbugt Kommune har vi en indsatsplan for bekæmpelse af den. Indsatsplanen dækker hele Jammerbugt Kommune.

Kæmpebjørneklo er en aggressiv plante, som breder sig voldsomt og udkonkurrerer både planter og dyr. Den er giftig for mennesker og kan give kraftige forbrændinger, hvis man får plantens saft på bar hud, og huden udsættes for almindeligt sollys. Derfor er det meget vigtigt at alle er med til at bekæmpe planten, hvor de møder den – og at den bekæmpes på den rigtige måde.

Hver kæmpebjørneklo sætter i gennemsnit 20.000 frø, og frøene spredes til nye områder, som gør bekæmpelsen dyr og langvarig. Derfor skal den bekæmpes flere gange årligt, og inden den når at komme i blomst og sætter frø.

For at nå det mål må alle ejere og brugere af arealer i Jammerbugt Kommune yde en ihærdig og vedholdende indsats. Kommunen går foran og bekæmper overalt på egne arealer.

Sprøjtefri bekæmpelse eller sprøjtegift

Alle bestande skal være bekæmpet første gang inden udgangen af maj, herefter bekæmpes med en måneds mellemrum, når man benytter sprøjtefri bekæmpelse. Benyttes sprøjtegift til bekæmpelse, skal første bekæmpelse være foretaget senest 5. juni, og derefter sprøjtes anden gang ca. 10 dage efter. Efterfølgende suppleres bekæmpelsen med rodstikning.

Jammerbugt Kommune anbefaler en række metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Små bestande er mest effektivt at rodstikke, mens afgræsning eller slåning er gode til store arealer. Sprøjtning med glyphosat kan være effektivt, men kan generelt ikke anbefales, da kæmpebjørnekloen ofte vokser i følsomme naturområder, som kan tage skade af sprøjtemidler. Gå gerne i gang i starten af april, så er bekæmpelsen nemmere.

For at ingen kæmpebjørneklo bliver overset, kontrollerer Jammerbugt Kommune umiddelbart efter ovenstående datoer, om der er foretaget bekæmpelsen. Er der nogle bestande, som ikke bliver bekæmpet, vil Jammerbugt Kommune udstede et påbud om bekæmpelse.

I henhold til gældende lovgivning vil Jammerbugt kommune lade bekæmpelsen ske for den enkelte lodsejers regning med få dages varsel.

Observerer du kæmpebjørneklo, vil vi meget gerne have besked. Du kan indberette det på app’en ”Rapport fra stedet”.

Læs mere om Kæmpebjørneklo
Læs mere om indsatsplanen