Den lange rejse slutter på Gjøl

Ægteparret Børge Søndergård og Bodil Have har aldrig følt sig stavnsbundne. Han er oprindelig fra København og Bodil fra Brønderslev, og begge var bibliotekarer, da de sidst i 1970´erne mødtes på et kursus.

Senere stiftede de familie med to sammenbragte 5-årige sønner, og med udgangspunkt i Viby og Aarhus har begge arbejdet med biblioteksledelse både der, i Randers og i Horsens. Senest boede parret i Aalborg, hvor Bodil var bibliotekschef fra 2004 til 2016, mens Børge fandt nye udfordringer som udviklings- og turistchef i Hjørring

I dag er begge gået på pension, børnene bor på Sjælland og i Midtjylland med i alt syv børnebørn i alderen 1 til 21 år.   

"Da vi for 16 år siden flyttede til Aalborg, var det i sikker overbevisning om, at her skulle vi tilbringe vores alderdom. Vi havde et dejligt hus i Peder Barkes Gade ved Vor Frue Kirke, centralt og tæt ved Bodils arbejdsplads, Hovedbiblioteket. Men noget forandrede sig. Enten var det byen eller også var det os, for da vi fik god tid hjemme, gik det op for os, at der var langt mere støj og uro, end vi havde bemærket i de mange år, hvor vi kun var hjemme om aftenen og i weekenderne", fortæller parret

Peder Barkes Gade er med sine gamle velbevarede huse og Arkivhaven et charmerende stykke Aalborghistorie. Området tiltrak mange lokale og turister, ikke mindst, når krydstogtskibene lagde til, og vi begyndte at overveje, om det nu også var dér, vi havde lyst til at blive gamle.

Hvor skulle de flytte hen?

"Mange i vores alder flytter jo i lejligheder på havnen, men vi havde lyst til at gøre det modsatte. Mulighederne var mange, og vi var parate til at flytte, når ”det rigtige” viste sig", fortæller de.

Børge har altid været fugleinteresseret og var i en del år med i bestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening (DOF Nordjylland), og han har gennem årene ofte studeret fugle i Ulvedybet. Ellers kendte parret kun Gjøl fra aftenture med picnic på havnen.

”Men pludselig så vi vores nuværende hus annonceret til salg, og her var alt, hvad vi kunne drømme om. Det sidste hus på Grebjerg med udsigt over Limfjorden til Bjerget og Øland. Ganske vist i to etager, men skulle det en dag blive et problem, finder vi sikkert en løsning. Det var præcis vores drømmehus, og det var her, vi ville være”, fortæller de.

De behøver heller ikke forklare venner og familie, hvorfor de netop valgte Gjøl, for straks de træder ind ad hoveddøren, åbner udsigten over fjorden sig, og så er ord overflødige. Året rundt kan parret følge naturens gang, og fuglelivet behøver de slet ikke køre efter, bl.a. overvintrer næsten hele bestanden af lysbugede knortegæs tæt ved vores hus i Gjøl Bredning.

"Det har været nemt at falde til i de nye omgivelser. Gjøl er en dejlig blanding af familier, der har boet her i generationer og tilflyttere som os selv. Man bestemmer jo selv, om man har lyst til at blande sig, men vi er begge ret socialt indstillet, og giver gerne noget tilbage til lokalsamfundet.

Bodil blev valgt ind i Brugsens bestyrelse, og jeg i bestyrelsen for Natur- og Kulturcaféen, dermed har vi mange berøringsflader. Heldigvis har vi også kontakt med dejlige naboer, én af dem viste sig tilmed at være en klassekammerat fra Bodils folkeskoletid i Brønderslev", fortæller Børge.

Parret er blevet godt modtaget overalt og oplevede tilmed en fin gestus fra kommunen, da de sammen med mange andre tilflyttere blev inviteret på bustur og sightseeing i Jammerbugt Kommune med borgmesteren som guide. De synes, de har været heldige, at der lige var en plads til dem på Gjøl, og der har de planer om at blive resten af livet.