Collective Impact Jammerbugt Kommune Jordfordeling

Pilotprojektet Multifunktionel Jordfordeling har nu afrundet selve jordfordelingen. I den forbindelse har der været nedsat et frivilligt lodsejerudvalg bestående af seks lodsejere fra området mellem hav og fjord i den vestlige del af Jammerbugt Kommune.

Lodsejerudvalget har indtil nu ydet en rigtig flot indsats i projektet. Kommunen oplever, at landmændene gerne vil være med til at gøre noget for at øge bosætning og give folk bedre adgang til naturoplevelser – og at såvel lodsejerne som andre borgere i området har fundet dialogen om fælles løsninger værdifuld.   

Jordfordelingens omfang blev til i alt involvering af 30 ejendomme, hvor der er omlagt godt 100 ha.

Udkast til jordfordelingsplan i området vest for Fjerritslev mod Lund Fjord i Jammerbugt Kommune er nu klar til at blive præsenteret for jordfordelingskommissionen.

Jammerbugt Kommune forventer, at jordfordelingskommissionen vil afsige kendelse og gøre jordhandlerne endelige. Samtidig vil jordfordelingskommissionen tage stilling til eventuelle klager og krav. 

Landbrugsstyrelsen indkalder til kendelsesmøde i jordfordelingen onsdag 24. januar 2018 kl. 11.00 på Hotel og Restaurant Klim Bjerg, Klim Strandvej 156, 9690 Fjerritslev. 

Det er ikke nødvendigt at deltage på mødet for at der kan afsiges kendelse.