Brevstemmeafgivning i hjemmet til kommunal- og regionsråds-valget 21. november 2017

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Brevstemmeafgivning i hjemmet sker ved, at to tilforordnede stemmemodtagere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, aflægger besøg hos vælgeren. 

Henvendelse herom rettes til Borgerservice eller din hjemmehjælper, som udleverer et ansøgningsskema (ansøgningsskemaet finder du også nederst her på siden

Borgerservice kan kontaktes indenfor normal åbningstid på tlf. nr. 7257 7777. Ansøgningsskemaet skal returneres senest 9. november 2017.

Borgerservice i Aabybro er åbent 9. november 2017 til kl. 18.00.

Ansøgningsskema - anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet