Borgerne i Jammerbugt Kommune skal op af sofaen og spise mere grønt

Den selvoplevede sundhed i Jammerbugt Kommune er, som i resten af Nordjylland, blevet dårligere de seneste fire år. Flere borgere er inaktive og stigning af svært overvægtige viser, at borgerne generelt er usundere. Men der er også lyspunkter. I Jammerbugt Kommune drikker borgerne mindre alkohol, og antallet af storrygere er reduceret. Udviklingen bekymrer, men samtidig skal vi huske, at mere end 80% af borgere i Jammerbugt Kommune fortsat vurderer, at deres samlede helbredstilstand er fremragende, vældig god eller god.

Borgernes selvoplevede helbredet i Jammerbugt Kommune er generelt faldet siden 2013. Det bekymrer. 

”Det er en ærgerlig udvikling, at borgernes almene sundhed er faldende. De tidligere målinger på nordjydernes sundhed, har vist fremgang. Nu skal vi finde ud af, hvorfor udviklingen er vendt”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Konkret er andelen af borgere i Jammerbugt Kommune, der betragter deres helbred som fremragende, vældig godt og godt faldt fra 83,9% i 2013 til 80,8% i 2017. Antallet af svært overvægtige er også steget. Det er hovedsageligt kvinder i alderen 25-44 år og mænd mellem 45-64 år, der er svært overvægtige. Svært overvægtige har et BMI på over 30.

Kommunen er allerede i gang med en række forebyggende tiltag. Sådanne tiltag skal ses over en længere årrække, inden effekten bliver synlig. Næste skridt mod en løsning er, når kommunen i løbet af 2018 formulerer sin nye sundhedspolitik. Sundhedsprofilen skal danne grundlag for, hvor Jammerbugt Kommune sætter ind, så indsatserne gør mest mulig nytte. Resultaterne bliver desuden bearbejdet i kommunens Sundhedsstrategiske Tænketank – en tænketank med repræsentanter fra alle afdelinger i kommunen. Formålet er at sørge for, at de bedst mulige helhedsorienterede indsatser, sker for kommunens borgere.

Færre ryger og drikker
På nogle områder går det bedre i den seneste Sundhedsprofil sammenlignet med tidligere. Antallet af borgere i Jammerbugt Kommune, der ryger er på cirka samme niveau som for fire år siden. Mens antallet af storrygere er faldet. Mænd mellem 16-44 år ryger mest i kommunen, her ryger hver femte.

Tallene ser også positive ud for borgere, der ikke drikker alkohol. Mens der i 2013 var 11,9% i Jammerbugt Kommune, der overhovedet ikke rørte alkohol, er tallet i 2017 steget til, at 16,8% af borgerne i Jammerbugt Kommune intet alkoholforbrug har. Et resultatet der ligger over regionens gennemsnit, som er på 15,3%.

”Vi hæfter os ved, at antallet af borgerne i Jammerbugt Kommune, der ikke drikker, er bedre end resten af regionen. Det er en tendens, vi har set siden 2010, og det glæder mig, at den er fortsat”, fortæller Mogens Christen Gade.  

Den mentale sundhed
Som del af Sundhedsprofilen har kommunens borgere også svaret på deres mentale sundhedstilstand. Flere kvinder end mænd vurderer deres mentale helbred dårligt. Det er primært blandt de yngre kvinder i alderen 16-44 år. Her har næsten hver fjerde kvinde svaret, at de har et mentalt dårligt helbred, mens det mentale helbred er en del bedre hos borgere i alderen 45-65+.

Resultaterne taler sit eget sprog. Derfor er Jammerbugt Kommune i gang med at finde løsninger, der kan løfte den fysiske og mentale sundhed blandt borgerne.

”Vi vil se på både sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der kan gøre en forskel, så borgernes sundhedstilstand igen forbedres. Vi har lige startet et projekt, hvor vi undersøger om sundhedssamtaler med medarbejdere, i såvel offentlige som private virksomheder, har en proaktiv og forebyggende effekt i forhold til blandt andet livsstilsbetingede sygdomme og muskelskeletlidelser. Resultater heraf er spændende i forhold til Sundhedsprofilen, så vi kan få ændret udviklingen”, udtaler Mogens Christen Gade. 

Et andet tiltag er, at Jammerbugt Kommune har seks psykologer ansat i Jobcenteret til at støtte op om borgernes mentale helbred.

Nu også overblik over børnenes sundhed
For første gang er børn og unges sundhedsprofil undersøgt. Undersøgelsen dækker børn og unge i 1., 5. og 8. klasse samt forældre til børn i 1. klasse samt i børnehaven. 

Den viser, at 21% af pigerne i 5. klasse og 32% af pigerne i 8. klasse meget tit, tit eller af og til føler sig ensomme. Ligesom pigerne i 8. klasse også oftere føler sig isoleret fra andre. Her svarer 40% af pigerne, at de ofte eller en gang imellem føler sig isoleret fra andre.

Af de positive resultater i sundhedsprofilen for børn og unge i Jammerbugt Kommune er, at her deltager et stort antal af eleverne fra 5. og 8. klasser i aktiviteter i foreninger. Specielt 5. klasserne i Jammerbugt Kommune er aktive i deres fritid. Her går hele 53% i fritids- eller ungdomsklub, mens tallet for Region Nordjylland er 37%. 

Resultaterne fra børneprofilen indgår også i den nye sundhedspolitik, og prioriteres i de næste års indsatser på sundhedsområdet.

Læs mere om undersøgelsen på www.rn.dk/Sundhedsprofil

 

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 4191 2001
Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen tlf.: 4191 2511