Borgere skal have det bedre mentalt

Tirsdag efter pinse var 75 medarbejdere og ledere fra Jammerbugt Kommune samlet for at blive klogere på, hvordan de kan støtte den mentale sundhed hos borgerne og hinanden. Det hele foregik i regi af ABC for mental sundhed, som er den første forskningsbaserede indsats mod en bedre mental sundhed.

Borgmester Mogens Christen Gade startede dagen i Sport-og Kulturcenter Brovst med at byde velkommen. Han fremhævede vigtigheden af emnet, og at det er et ambitiøst projekt der blev skudt i gang. Jammerbugt Kommune er en af de første kommuner, der uddanner ambassadører så bredt fordelt på forvaltninger og afdelinger.

Ambassadørerne var mødt talstærkt op og var fyldt med forventninger.

”Jeg håber både at få noget med hjem til mine kolleger, og nogle bedre redskaber til, når vi ser borgere, der er isolerede eller ikke trives derhjemme”, fortalte Hanne Larsen, der er fysioterapeut i Jammerbugt Kommune.

Dagens fokus var på at give et fælles sprog og vidensgrundlag i forhold til at arbejde med mental sundhed. Oveni fik de mere end 70 ambassadører in spe inspiration og ideer til, hvordan de ude på afdelingerne, institutionerne osv. kan bidrage til, at medarbejderne i kommunen arbejder mere bevidst med mental sundhed.  

         

Hurtigt stod det klart for salen, at mental sundhed handler om at folde sine evner ud, deltage i samfundslivet, at håndtere dagligdagens udfordringer og stress – og i det hele taget finde mening med livet. Alle ting, som er forholdsvis lige til at tage fat i. Noget af det ambassadørerne blev bevidste om var også at spotte lejligheder til at tale om borgernes mentale sundhed.

Hvordan ambassadørerne i det hele taget fremover kan arbejde mere for at øge borgernes mentale sundhed, var der flere der allerede reflekterede over i løbet af dagen.

”Jeg arbejder med mental sundhed i dagligdagen. Efter i dag er jeg blevet mere bevidst om, at vi ikke løser opgaven alene. Vi er nødt til at inddrage virksomheder og foreninger mere, så vores borgere kommer ud i samfundet”, sagde Anne-Mette Krag, der til dagligt arbejder som bostøttemedarbejder i Jammerbugt Kommune.

Også andre så muligheder i nye samarbejder.

”I min afdeling skal vi have etableret et samarbejde med de forebyggende medarbejdere i kommunen. De kan bidrage med, hvad der er af reelle tilbud”, fortalte fysioterapeut Hanne Larsen.

Flere tiltag for mental sundhed
Formand for Sundhedsudvalget, Ib Nellemann, sluttede dagen af med at fremhæve, at det efter temadagen er vigtigt, at alle bliver ved med at understøtte ABC-tankesættet, og sætte det på dagsordenen ved at spotte anledninger til at præsentere aktiviteter og fællesskaber, der kan bidrage til bedre mental sundhed.

”Mine forventning er, at alle tager det til sig, og tager det med hjem og videre til deres kolleger for at få ABC for mental sundhed bredt ud til alle i Jammerbugt Kommune. For et står klart, antallet af borgere, der har det dårligt mentalt skal bringes ned”, sluttede Ib Nellemann dagen af med.

Til at føre de mange medarbejdere og ledere igennem dagens opgaver og samtaler var to konsulenter fra KL. En af deres pointer i løbet af dagen var, at vi alle skal huske på, at mistrivsel smitter – ligesom trivsel smitter.

Fremover skal ambassadørerne mødes fast to gang om året, men vigtigst er at inspirere og dele mellem de faste møder, noget som koordinator bag temadagen også ser frem til.

”Mit ønske er, at vi hver især har fået plantet en viden, som vi kan bruge, når vi kommer ud på vores arbejdspladser. På os selv og på vores borgere. At vi husker den mentale sundhed i vores kontakt med borgerne, så vi kan gøre en forskel og få dem ind i et fællesskab, hvis det er det, der er behov for. Vi skal have så mange som muligt med ind i det her tankesæt, som ABC for mental sundhed er”, sagde sundhedskonsulent Dorte Rosendal Meier fra Jammerbugt Kommune.

Arbejdet med ABC for mental sundhed står ikke alene i Jammerbugt Kommune. Kommunens sundhedspolitik skal revideres, og den kommer naturligt til at støtte op om den opgave kommunen har med at styrke sundheden blandt kommunens borgere og medarbejdere – både mentalt og fysisk.

Hvad er ABC for mental sundhed?
ABC for mental sundhed er en forebyggende indsats med fokus på at holde borgerne mentalt sunde, og dermed undgå, at mentale problemer opstår og udvikler sig. Indsatserne er enkle og bygger på viden om, at der er tre faktorer, der har særligt afgørende betydning for at styrke menneskers mentale sundhed go modstandskraft. De er:

  • Act – gør noget aktivt
  • Belong – gør noget sammen
  • Commit – gør noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed har kørt siden 2016, og Jammerbugt Kommune kom med i arbejdet i løbet af  2016. I alt er syv kommuner med. Arbejdet og erfaringerne fra de syv kommuner skal være med til at skabe en ramme, der fremmer den mentale trivsel på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Læs mere om abcmentalsundhed.dk/

Voxpop
Fire deltagere på temadagen blev spurgt: Hvad gør du for din egen mentale sundhed?

Anne-Mette Krag - Bostøttemedarbejder
Jeg læser, jeg går ture, jeg er sammen med min familie, går i haven, og så bruger jeg mindfulness blandt andet til at skubbe frustrationer væk.

Dorte Rosendal Meier - Sundhedskonsulent
Jeg er et familiemenneske. Og så er jeg begyndt til fodboldfitness. Jeg har mere overskud nu til at lave noget sammen med andre. For når man har små børn, så er man lidt låst hjemme, hvis ingen kan tage over. Så jeg gør noget nu for at komme ud i sociale fællesskaber, ud over min familie og nære venner. Det giver mig energi, som jeg kan give videre.

Ib Nellemann – formand for Sundhedsudvalget
Jeg lever efter at gøre hverdagen lidt lysere – både for andre og for mig selv. Når jeg vågner om morgenen er jeg klar til at tage fat på en ny dag, jeg føler, jeg har overskud til mig selv – og derfor også til andre.

Hanne Larsen – Fysioterapeut
På arbejdet synes jeg, at mine kolleger og jeg er gode til at spørge ind til hinanden, hvordan det går. Vi siger altid godmorgen, det er rigtigt vigtigt. Og så handler det meget om, at jeg føler, jeg kender mine kolleger, og det gør jeg, fordi vi er gode til at snakke sammen, hvis noget ikke er så godt.