Bibliotekerne sætter fokus på demokratiet uge 41

Har du styr på hvad demokrati betyder for dig? Danmarks Biblioteker sætter fokus på demokratiet i hele uge 41. Bliv udfordret og bliv klogere på hvad demokrati betyder – også for dig selv.

Danmarks råstof er viden, indsigt og veloplyste borgere med forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer. Alle, unge som gamle, har derfor ret til hele tiden at blive klogere, og til at lære at gennemskue falske informationer fra sande, og på biblioteket er der derfor fri og lige adgang til viden og information for alle – og med personlig hjælp til dem der efterspørger det. Og stadig flere vælger biblioteket. Demokratiet udvikles nemlig mellem mennesker.

At være en del af folkestyret kræver forståelse for den demokratiske tanke, og bibliotekets mange aktiviteter og tilbud er på hver deres måde med til at understøtte den demokratiske forståelse for det enkelte menneske.

Danmarks Biblioteksuge
Demokrati har mange udtryk og findes i mange former. Det vigtige er at folk tager del, sådan som vi har tradition for i det danske folkestyre. Det sætter folkebibliotekerne landet over fokus på i uge 41, hvor de inviterer alle folk til at være med til at definere, hvad demokrati betyder for dem.

På Jammerbugt Bibliotekerne har vi i uge 41 valgt at lade de unge få ordet. 8. klasserne i Jammerbugt Kommune sætter ord på deres holdninger og benytter sig af deres demokratiske ret til at brokke sig. Det kan være over politiske beslutninger i kommunen. Det kan også være, de føler trang til at gøre opmærksom på, hvad der mangler for de unge i vores kommune. De unge får lejlighed til at udfylde talebobler med deres holdninger. Disse talebobler hænges op på en BROKVÆG på biblioteket. De mange ytringer fra 8. klasserne overdrages efterfølgende til politikerne, som helt sikkert også vil være interesseret i at blive delagtiggjort i de unges meninger om livet i vores kommune. Samtidig giver det de unge et godt indblik i demokratiske processer.

Er der voksne, som også føler trang til at give deres mening tilkende, så kan de i uge 41 også udfylde en taleboble. Fortæl f.eks. hvad demokrati betyder for dig, eller kom med din uforbeholdne mening om bibliotekets tilbud. Udfyld taleboblen med præcis, hvad du har lyst til. Ordet er frit!

21. november er der kommunalvalg i Danmark. Alle har én stemme som er med til at afgøre, hvordan det kommunale politiske landskab skal se ud de næste 4 år. Danmarks Biblioteksuge sætter fokus på demokratiet for at give alle et godt afsæt til at forstå de demokratiske mekanismer, som vil være med til at forme Danmark de kommende år.

Besøg dit bibliotek, også i uge 41, og følg med i Danmarks Biblioteksuge på www.facebook.com/DanmarksBiblioteker/

Kampagnen kan også følges på de sociale medier #dkbib