Bedst til småjobs i Nordjylland

Virksomheder og kommunen i Jammerbugt er så gode til at samarbejde om at skabe de såkaldte småjobs, at kommunen ligger bedst i landsdelen målt på ordinære løntimer blandt de ledige, der ikke er helt klar til fuld ordinær ansættelse.

Småjobs består typisk af lettere ufaglærte opgaver til borgere, der ikke nødvendigvis kan klare en fuld arbejdsuge. Derimod kan de klare nogle timer om ugen uden problemer, og derfor arbejder både virksomhederne og Jammerbugt Kommune ihærdigt for at give ledige muligheden for at have en nyttig og betydningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet i et job til almindelig løn i de timer, borgerne arbejder.

Og det går så godt med at få borgere i småjobs, at Jammerbugt Kommune er bedst i Nordjylland i forhold til antallet af borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp og i ressourceforløb, der er beskæftiget i ordinære løntimer. På landsplan ligger kommunens også langt over landsgennemsnittet.

”Borgere i småjobs har typisk været længere tid væk fra arbejdsmarkedet. Småjobs er med til at få borgerne knyttet til arbejdsmarkedet igen. For at støtte den positive udvikling har vi også fokus på, at der skal være en udvikling i antallet af ordinære løntimer hos den enkelte”, fortæller Morten Klessen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune.

Virksomhederne har også en aktie
Virksomhederne i Jammerbugt Kommune er meget villige til at samarbejdet med kommunen og borgerne om at hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet i det omfang, de kan.

”Vi har et super godt samarbejde med vores lokale virksomheder om at få skabt småjobs. Vores succes i forhold til småjobs skyldes primært vores øgede fokus på småjobs, vores evne til at italesætte det over for borgere og arbejdsgivere, og ikke mindst de meget samarbejdsvillige virksomheder i kommunen”, siger Jannie Knudsen, der er Sundheds- og Arbejdsmarkedschef.

Det gode samarbejde viste sig også, da Jammerbugt Kommune i foråret kontaktede flere virksomheder for at gøre opmærksom på muligheden for at få en medarbejder i et småjob. Kort tid efter vendte en række virksomheder tilbage med positive tilkendegivelser om, at de gerne vil byde ind med småjobs.

Når virksomheder ansætter medarbejdere i et småjobs, oplever de oftest, at de får frigivet tid, som kan bruges på at løse andre arbejdsopgaver. Mens virksomhederne typisk også gør det for at give en motiveret medarbejder en chance på jobmarkedet. Samtidig betaler virksomheden kun medarbejderen for de timer, som medarbejderen har i virksomheden.

En af virksomhederne er den private institution Landlykke Vuggestue- og Børnehave.

”Vi har valgt at ansætte en medarbejder som pædagogmedhjælper. I første omgang i ti løntimer, og det planlægger vi at øge til 15 timer ugentligt i et fleksjob. Vi har fået en enormt arbejdsvillig medarbejde, som indgår i teamet som om, hun altid har været ansat hos os”, fortæller Malene Krogh, der er indehaver af Landlykke Vuggestue- og Børnehave.

Det var først for nyligt, at Malene Krogh blev bekendt med småjob-ordningen, og den har gjort det nemmere at ansætte en medarbejder i få timer.

”Vi kan have svært ved at finde en medarbejder, der har mulighed for at være hos os i få timer. Med ordningen har vi mulighed for at ansætte en medarbejder fast, men i få timer, og det er en mere sikker ordning frem for at ansætte en vikar”, siger Malene Krogh.

Hvad er småjobs?
Småjobs er typisk lettere ufaglærte opgaver som oprydning, mindre reparationer, vedligehold af arealer omkring virksomheden, vareopfyldning, betaling af regninger og deslige. Typisk får en borger et småjob ved at kombinere praktik med løntimer – en såkaldt hybridpraktik. Andre får et småjob ved, at virksomhederne byder ind med småjobs, som kommunen matcher med relevante ledige borgere.

Virksomhederne får således løst en række opgaver, som ellers skulle løses af andre ansatte eller virksomhedsejeren selv, mens den ledige opnår den anerkendelse, der ligger i faktisk at få løn for veludført arbejdsindsats.  

”Vi ved, at småjobs virker for både borgerne og virksomhederne. Derfor har vi i Beskæftigelsesudvalget valgt at sætte yderligere fokus på småjobs i den kommende Beskæftigelsesplan 2019”, siger Morten Klessen.