Bedre mobildækningen på vej til Jammerbugts borgere

Borgerne, erhvervslivet, hjemmeplejen og turisterne i Jammerbugt Kommune har været udfordret af en dårlig mobildækning i nogle af kommunens egne. Nu er der udsigt til, at mobildækningen bliver markant bedre, da kommunen – i samarbejde med flere af branchens aktører – arbejder på at få rejst flere mobilmaster.

Jammerbugt Kommune har gennem længere tid arbejdet for at løse udfordringerne med dårlig mobildækning i visse områder i kommunen. Indsatsen er nu lykkedes. 

Konkret er kommunen ved at lave aftaler om rejsning af master på Gjøl, i Aabybro midtby, i Aabybro NØ, i Hune og på Øland. Det er specielt i disse områder, at mobilbrugere ofte eller altid oplever en svag dækning på grund af manglende master eller for stor belastning på de allerede eksisterende master. 

“En god mobildækning er vigtig for alle i vores kommune. Den almindelige borger, virksomhederne og turisterne er afhængige af, at de kan kommunikere via mobilnettet. Der er et stigende behov for at tale og sende data via telefonen, og derfor skal vi sikre højest mulig dækningsgrad i bedst mulig kvalitet. En bedre mobildækning bringer os samtidig tættere på vores målsætningen om fuld dækning i Jammerbugt Kommune”, siger borgmester Mogens Christen Gade. 

I nogle af områderne, hvor der rejses master, kræver det en ændring i lokalplanerne, og derfor er rejsningen af de planlagte master naturligvis forudsat, at ændringerne kan godkendes.

Kommunen har arbejdet med forskellige løsningsmodeller i samarbejde med flere af branchens aktører, så udgifterne til en bedre mobildækning ikke belaster økonomien i Jammerbugt Kommune.

“Vi har haft en dialog med mange af branchens aktører, og har fundet frem til en løsning, hvor de samarbejder på nye måder, så det er lykkedes os at få rejst masterne til 0 kroner for Jammerbugt Kommune”, udtaler leder af IT i Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard.

Mobilbrugere vil allerede inden for et par måneder kunne mærke forskel på mobildækningen, og dækningen vil løbende blive bedre henover det næste år, hvor alle master forventes at blive rejst og være i drift.