Anlægsmidler frigivetLandsbyfornyelse 

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop afsat en mio. kr. Oveni har kommunen fået 1.7 mio. kr. fra puljen til landsbyfornyelse. Dermed kan arbejdet med at forskønne landsbyerne fortsætte.

Hidtil har midlerne til landsbyfornyelse primært været brugt til at rive faldefærdige boliger ned. Som noget nyt kan midlerne nu også bruges til at indrette det offentlige byrum.

”Vi har allerede benyttet os af muligheden for at bruge midlerne til at forskønne byrummet omkring Ingstrup Torv. I 2018 vil vi dog fortsat gøre en indsats i forhold til at fjerne sundhedsfarlige og faldefærdige boliger i Jammerbugt Kommune”, fortæller Mogens Christen Gade.

I 2018 forventer kommunen at købe yderligere 12 ejendomme til nedrivning og i alt rive 20 ejendomme ned.

Midlerne, som Jammerbugt Kommune hidtil har brugt på landsbyfornyelse, har resulteret i 154 nedrevne huse. Heraf er 66 grunde blevet solgt, mens nogle af grunden er udlagt til nyttehaveprojekter i lokalsamfundene.

Vedligehold og forbedringer

Veje, stier og fortove
I alt er seks mio. kr. frigivet til vedligehold og forbedringer inden for teknik- og miljøområdet i Jammerbugt Kommune. Det drejer sig blandt andet om nye udbygning af stier og fortove, byforskønnelser, generel trafiksikkerhed, vedligehold af veje, stier og pladser og renovering af havneanlæg.

En mio. kr. skal gå til projekt Lys over Land, som handler om at supplere eksisterende belysning på cykelstier eller opsætte ny belysning på cykelstierne.

Bygningsvedligehold
Ni mio. kr. er frigivet til bygningsvedligehold i budget 2018 – heraf en halv mio. kr. til offentlige toiletter.

Skolerne i Jammerbugt Kommune benyttes ind imellem til overnatninger – eksempelvis i forbindelse med store sportsstævner som Nørhalne Cup. Da det er et lovkrav, at skolerne er lovmæssigt brandsikret ved midlertidige overnatninger, er der nu afsat 2.5 mio. kr. til dette på 13 skoler i kommunen samt på Medborgerhuset på Øland.

Driften af lægeklinikken i Fjerritslev er fra årsskiftet overgået til Falck Care, inden de overtager lokalerne i det tidligere lægehus i Fjerritslev, står Jammerbugt Kommune for renovering af lokalerne. Dette er der afsat 400.000 kr. til.

I budget 2018 er der også afsat ¾ mio. kr. til at etablere ny lægeklinik i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt. Planen er at driften af en ny lægeklinik i Aabybro - i lighed med lægehuset i Fjerritslev – skal varetages af en anden aktør. Pt. foregår der forhandlinger med Salus Medical om driften i Aabybro.

Energioptimering vil også blive tilgodeset i 2018. Den ene mio. kr. der er afsat hertil, vil primært gå til udskiftning til LED-belysning. Men også ventilationsanlæg og varmestyring.

I 2018 vil der blive foretaget investeringer i strandkioskerne beliggende i Grønhøj, Saltum, Rødhus og Thorup Strand. Forbedringer er:

Grønhøj Strandkiosk
Nyt gavlparti kr. 50.000

Bortskaffelse af gammel septiktank kr. 40.000

Ombygning af eksisterende forhold til lager kr. 30.000

Nedbrydning af ulovlig tilbygning kr. 15.000

Saltum Strandkiosk
Varmepumpe til handicaptoilet kr. 20.000

Nye tagrender kr. 15.000

Ny gavlbeklædning og stern kr. 20.000

Ny belægning kr. 40.000

Rødhus Strandkiosk
Nyt indgangsparti kr. 20.000

Thorup-Strand

Nyt tag af naturskifer kr. 100.000,-

Renoveringen af toiletter kr. 65.000,-

Udskiftning af læhegn omkring terrasse kr. 55.000,-

 

Endelig er der afsat godt 2.5 mio. kr. til vedligeholdelse af utætte tage på blandt andet Fjerritslev Bibliotek, Jetsmark Skolecenter i Pandrup.