Almene boliger i Hune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt, at der opføres 11 almene familieboliger på Klitheden Nord, Hune samt fem private boliger.

Det er Boligselskabet Nordjylland, der kommer til at opføre de 11 almene familieboliger på Klitheden i Hune. Otte af boligerne bliver 3-rums boliger på hver 94,75 m2, og de resterende tre boliger bliver 2-rums boliger på hver 77 m2.

Boligerne kommer til at ligge i den nordlige del af Klitheden Nord.

De fem private boliger bliver placeret vest for det arealet, hvor de almene boliger ønskes opført. De fem private boliger vil ud af til fremstå med samme udtryk som de 11 almene boliger. De vil dog være større og ikke have nogen yderligere sammenhæng med det almene boligprojekt.

”Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at vi har et bredt udbud af boligtyper. Det er de kommende almene og private boliger med til at sikre”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Med opførelsen af de i alt 16 nye boliger på Klitheden Nord, vil området være fuldt udbygget. Arealet er centralt beliggende med gåafstand til Hune.

Byggeperioden forventes at gå i gang i august 2018, og boligerne forventes klar til indflytning ultimo 2019.

Den samlede anskaffelsessum for de 11 boliger er 19.216.000 kr. inkl. moms fordelt på grundudgifter, entrepriseudgifter, gebyrer og generelle omkostninger. 

Anskaffelsessummen finansieres ved en kommunal grundkapital, beboerindskud og støttede lån.   

Huslejen forventes månedligt at blive husleje på ca. 7.500 kr. for trerums boligerne og ca. 6.100 kr. pr. måned for torums boligerne.