Afbrændingsforbud i Nordjylland

En ekstrem tørke har for alvor ramt hele Nordjylland denne sommer. På den baggrund er der opstået en helt ekstra ordinær brandfare ude i naturen. Derfor er der i dag udstedt afbrændingsforbud af Nordjyllands Beredskab.

Der udstedes derfor afbrændingsforbud i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. med ikrafttrædelse i dag 04.07.2018 kl. 12.00.

Forbuddet gælder enhver brug/afbrænding af:

  • Ukrudtsbrænder
  • Bål
  • Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
  • Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
  • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Haveaffald
  • Affald fra skovbrug

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

  • Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.

Der gives ikke dispensationer fra ovenstående forbud.

Læs mere om afbrændingsforbud her.