Genudbud af erhvervs-/projektareal - Teknologiparken, Aabybro

Jammerbugt Kommunw foretager genudbud af 2 attraktive erhvervsarealer beliggende i Teknologiparken i Aabyrbo, tæt på hovedvej A11.

De 2 arealer er på henholdsvis ca. 2.800 m² og ca. 5.500 m² og omfattet af lokalplan 27-032, Erhvervsområde, Teknologiparken, Aabybro.

Det anses som muligt at ændre plangrundlaget således rammen til aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker kan udvides, da rammen angivet i lokalplanen er anvendt. Det gælder for areal 2 af de udbudte arealer.

Se mere om udbuddet i nedenstående udbudsannonce.

Bud skal være modtaget senest 19. maj 2021 kl. 8.00.

Genudbud af erhvervs-/projektareal - Teknologiparken, Aabybro

Bilag 1 Lokalplan 27-032