Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder - Tillæg til Planstrategi 2015

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Tillæg til Planstrategi 2015

Strategien er i offentlig høring fra den 7. august 2017 til den 2. oktober 2017

Se tillægget strategien her