Tranum, Klithusevej 27 - etablering af sø - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 19. september 2019. Klagefristen er 4 uger.