Tilladelse til krydsning af 11 vandløb i forbindelse med Thorup Sletten møllerne, 60 kV Kabeltracé

Hermed offentliggøres tilladelse til krydsning af 11 vandløb i forbindelse med Thorup Sletten møllerne, 60 kV Kabeltracé, mellem Gøttrupstrandvej og Klim Fjordholmevej. Klagefrist 4 uger fra den 5.08.2019

Se link

Tilladelse til krydsning af 11 vandløb i forbindelse med Thorup Sletten møllerne